2015. február 7., szombat

Távolba tekintés - józan korlátozás ( - szakkörök és közterületek felügyelet nélkül)

Ki Ócsán jár, ki nem ismeri azt a jelenséget, mely szerint a kisboltok előtt a sörösüvegeken keresztül vizsgálják a felhőzetet.  

Azt viszont kevesen tudják, hogy ezek az emberek nem a helyi csillagászati szakkör prominens tagjai, hanem rendes fizető vendégek a boltban. A felemelt üvegen át történő távolba tekintés pedig valójában nem a nap fénytöréses vizsgálatára szolgál, hanem arra, hogy kifolyjon belőle a nedű. Ezért is emelik az üveg száját a sajátjukhoz. És ez a jelenség többek szerint az utcai alkoholfogyasztás része, ami akár Ócsa kisbolthálózata, akár Alsópakony népboltja előtt figyelhető meg a nyitvatartási időben. 

Maga a jelenség távolról sem ismeretlen. Azonban vannak helyek, ahol ezt nem látják szívesen. 

http://www.boraszportal.hu/images/cikk/1846/20110608162952_ivas.jpgTalán éppen ebből fakadóan, 2015. március 1-től megtiltják az utcai alkoholfogyasztást Gyálon.
Aki megszegi e szabályt az ellen szabálysértési eljárást indíthatnak vagy helyszíni bírságot kaphat.

A közterületen történő alkoholfogyasztás az esetek jelentős részében sértheti a közérdeket, illetőleg az állampolgárok nyugalmát. Sok lakossági panasz forrása az az eset, amikor szeszes italt árusító üzletek közelében, igen gyakran csoportosan a közterületeken alkoholt fogyasztanak, ezzel együtt zajonganak, szemetelnek, illetőleg a polgárok által nehezen tolerálható magatartást tanúsítanak.

Az ilyen nemkívánatos magatartások jogi eszközökkel való visszaszorítása a közrend, köznyugalom erősödését segítheti elő.
Fentiek alapján a gyáli Képviselő-testület megalkotta a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendeletét.

http://menshealth.hu/wp-content/uploads/17134651_l.jpgA rendeletben foglalt tilalom megszegése esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető, illetve helyszíni bírság szabható ki.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, hivatkozva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Tilos a szeszes ital fogyasztása a közterületeken.
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya:
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre,
b) minden év első és utolsó napjára.
2. § Az 1. § (1) bekezdés alkalmazása szempontjából:
a) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is,
b) szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termék és az alacsony 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.
3. § E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
http://m.cdn.blog.hu/ad/addictus/image/AA023716.jpg
Vecsési Hírek - www.gyal.hu
*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése