2015. február 28., szombat

Nektek mi volt a legmenőbb farsangi jelmezetek ? - Batman, Pókember, Folak, vagy Ócsa kapitánya ( - áll a bál) - egy nem teljesen befellegzett bálozás, no meg egy új, avagy más lehetőség választása (- iskolapélda)

Tavaly, mikor még még más szelek fújtak az önkormányzat és az iskolatáján, ismert  esti parti volt a Szülök-Nevelők bálja így farsang tájékán.

Választási "hirdetmény"
Ócsán ez már csak így dukált, mikor még Szabó György volt a helyi jegyző és Kovácsné Kovácsi Beáta a beválasztott igazgató. Azóta persze sok pénz lefolyt a költségvetés kanálisán. Kovácsné, Kovácsi Beáta mandátuma is véget ér egyszer.
Ahogy a báli szezon is az önkormányzat és a tornatár közreműködésének, vagy a bíróság közbeavatkozásának jóvoltából.

Igaz, már tavaly sem volt elfogadott és szabályos a megtartása, mert a Halászy Károly Általános Iskola tanítási időn túli tevékenységét korlátozta a Fővárosi Törvényszék a sokasodó panaszok, és a megállapított (korábbi) birtokháborítások okán.  

"Kettő az egyben"
Akkoriban, mikor ez felszínre került, Bukodi Károly polgármester úgy aposztrofálta az ügyet, hogy javarészt nyert az önkormányzat ebben a perben. Én pedig ezt úgy fordítom, hogy a lakosság, az ott élők nyertek a bírói döntéssel, ugyanis az ismert tornatanár, (aki az Ócsa Városi Sport Egyesület elnökségi tagja és szakosztályvezetője is egyben) úgy kötött az időtájt  a polgármester Bukodi Károllyal, (aki az Ócsa VSE elnöke is egyben) szerződést, hogy az nem került a testület elé. Így mondhatni testületi jóváhagyás nélkül  (kizárólag) egymás közt szerződtek a tornaterem használatára, vagy hasznosítására, vagy a fene tudja mire (bérletére, bérbeadására, áruba bocsájtására, vagy kiadására). Nos ennek kapcsán kezdete, vagy folytatta tevékenységét ott délutánonként és néha estébe nyúlóan Spák József tornatanár, - felhatalmazott vállalkozó, - mint a polgármesteri megbízott. Spák József (szakosztályvezető) feladatai közt a terem hasznosítása, kiadása, számlázása, felügyelete és mi egyéb tartozott, az önkormányzati újság által is megszellőztettet, és a polgármester által is vállalt baráti focizáson túl. 

Az események így folytak Ócsán, - mondhatni - évről, évre. Történt aztán, hogy már a környéken élők mérhetetlen toleranciája is megtelt egyszer, - nem csak az iskolai tornaterem az estébe nyúlván.

Ekkor az önkormányzat már túl volt egy peren a létesítménye folytán. Az több milliójába került városnak és fájhatott a lakosságnak.
A birtokháborítás esetével azonban újabb gondok kerültek terítékre. Az események Spák József megbízási tevékenységét érintően jöttek elő.  A Bírósági anyagokból kiderül, hogy iskolai oktatási időn túl, a polgármester által megbízott személy ténykedési (felügyeleti) idejében történtek azok az események, amik az ott élőkben felháborodást váltott ki. Mint a jegyzőkönyvekből kiolvasható, az iskolában és különösen annak tornatermében, majd az udvaron folytatott esti és hátvégi események, (rendezvények) focizások és mi egyebek megzavarták a környék nyugalmát és felbolygatták az ott élők életét.  A zajongások okán többször kifogást emeltek, és még a testület elé is vitték a dolgot, de ott nem igazán kezelték a panaszáradatot. Eztán került az ügy bírósági szakaszba, ahol a fent nevezett iskolaigazgató mellett több érintett felet is meghallgattak. A tanúvallomásokból kiderült, hogy a tornaterem létesítményében és az iskola hátsó udvarában történtek (zajhatások, hangoskodások) valóban, és joggal zavarták az ott élők nyugalmát és jogosultságát az aktív hétvégi kikapcsolódásra, a pihenésre. Valójában a lakóövezet pihenési jogát sértették.

Oxa Sport Kft mérőeszközös futásmérés - videorészlet a honlapról ( - infrastruktúra)

Az ügyeletben érdekelt, és az adott időszakban az (efféle) üzemeltetésben érintett Spák József volt az a személy, akit "csapattársa" bízott meg, vagy hatalmazott fel az ottani ügyvitelre, a tornaterem hasznosítására. Spák úr volt tehát a felelős és felhatalmazott képviselője önkormányzatnak, amiért külön juttatást kapott. Az iskola ilyesfajta képviseletére, zajongásra a bírtok háborítás elkövetésére, a szomszédok bosszantására, a jogszerűtlen cselekedetekre azonban nem lehetett felhatalmazása. Mégis, a pert és a tudósítást követően teljesen fel volt háborodva. Még ő állt feljebb a kirobbant ügy kapcsán. Pedig felháborodásra nem neki, hanem sokkalta inkább ott élőknek lett volna joga. Ezt a jogot kívánták érvényesíteni a bíróság előtt az önkormányzat és annak (eljáró személye) megbízottja által műveltek eltűrtek kapcsán. Ez volt az a birtokháborítási per, amiről a blog korábban beszámolt. Mint hírt adtunk, a peres eljárás során Spák Józsefet a pesti bíróság meg sem hallgatta, mondván az ügyben tőle érdemi (elfogulatlan) vallomás nem várható. Ez ismert.

Jellemző és jellegzetes (szemléletes) ábrázolás - az elhíresült tornaterem külső képe (- ide is focipályát építenek)


Ennek a pernek a következménye az lett, hogy mind a panaszosok, mind pedig az önkormányzat anyagi terheket volt kénytelen állni és magára vállalni. Bukodi Károly (Ócsa VSE) polgármester szerint azonban nullszaldóra jöttek ki. Ez azonban erősen megkérdőjelezhető, illetve kétségbe vonható, hiszen a per hozamaként jelentős ügyvédi- és más költség, valamint bevételkiesés, továbbá más hátrány is érte a várost. Pénzkiesésként jelentkezett a visszafogott rendelkezésre állási idő, köztük a megkurtított hétvégék. Aztán az olyan bálozások is kárt szenvednek, amik amúgy a múltban szokássá váltak. De volna még más is ha összegeznénk.

Futófolyosó és "infrakapu"
A per hozadékaként Spák József és az önkormányzat nem hasznosíthatja már ugyanúgy az iskola létesítményét és a tornatermet, mint ezt megelőzően. A kieső időszak nem hozhat már pénzt a feleknek, és a valóban sportolni vágyók sem használhatják a termet már a korábbi rendbontások (birtokháborítások) perbeli következményeként úgy, ahogy eddig. 

Ez viszont több személyre, közéleti szereplőre és az iskolára is rossz fényt vetett. A kieső teremhasználók, vagy a környéken élők sérelmeit nem is számolva elmondható, hogy az iskolával kapcsolatos korábbi események már nem folyhatnak tovább a régi rossz beidegződések szerint. Váltani kell.

A megbízott felügyelő - a blogról
Változás azonban nem állt be a megbízott üzemeltető személyét illetően. A testület többségében elfogadta a régi megbízási szerződést és megerősítette Spák József korábbi hibás megbízatását, továbbra is hitelt adva, (megbízva) személyében és üzleti ténykedésében. Aztán az is kiderült a perek közben, hogy ez egy bizalmi jellegű feladat. Talán ezért sem hirdették, vagy pályáztatták meg a hasznosítást. Tehát abszolút véletlen az ismert személyválasztás ehhez. Az önkormányzat ellenszolgáltatásként viszont közpénzeket fizet Spák József részére a tanidőn túli "szolgálatért" cserébe. Spák József pedig viszonzásul pénzt szolgáltat be a teremhasználat érvényesítése folytán, alkalomszerűen.  Hogy ez miként alakult a mérleg szerint a 2014. évben, azt nem tudhatjuk, mert erről egyik fél (megbízó és megbízott) sem szolgáltatott adatokat.

A tavaly megtartott "(el)tiltott" bál - kihez tartozik?
Amit tudni lehet viszont az, hogy a tavalyi bál is a bírósági előírások megszegésével valósulhatott csak meg, mivel abban az időszakban, amikor tartották, az ítélet szerint már nem lehetett volna.  A teremhasználatot ekkora már leszabályozták. Április 26.-án, szombat este 19 órakor nem kezdődhetett volna műsor a sportra teremtett iskolai csarnokban. A bált azonban még ennél is későbbre 20 órára hirdették.  A hirdetményből azonban nem derült ki, hogy ki a szervező, és ezért a felelős. Az önkormányzat lepasszolta magáról a dolgot, mondván, ez nem a szervezésükben zajlott. Az iskola pályáztatás alatt levő igazgató asszonya nem kíván nyilatkozni, míg Spák József sem kívánja a rendezvényt felvállalni. A sok bába közt itt is lába vész az eseménynek. Pedig  van egy üzemeltetéssel megbízott személy, van egy iskoláért felelős igazgató és van az önkormányzat, aki mint legutóbbi pert illetően is fizet helyettünk, mint a katonatiszt a bordélyban.  Valójában nincs mit meglepődni, vagy felháborodni ezen. Évek óta nem akar változni, vagy javulni a helyzet.
Hacsak az idei év nem hoz valami újat.

Talán az idén (nagy valószínűséggel) a jelenleg is folyó eljárásokra tekintettel talán már nem fogják a korábbi túlkapást megismételni. 

Különösen nem úgy, hogy a folyamatban levő pereken túl még az igazgatóválasztás is megterheli az iskolai légkört az önkormányzat hivatalában tapasztalható borús hangulatot és a helyi közélet ezen felbolydult szegmensét.

A jelenlegi városvezetés érdekérvényesítése és befolyása szempontjából nem mindegy, hogy kit és miként választanak meg az oktatási intézmény élére. Talán Spák Józsefnek sem közömbös, hogy az önkormányzathoz, vagy a KLIKK-hez lojális vezetője lesz a helyi oktatási- köznevelési intézménynek. A jövőt illetően nem csak a kiírt igazgatóválasztás, hanem a perek kimenetele is befolyással lehet az ócsai közéletre.

Az sem mindegy, hogy ezt követően ki és miként fogja használni az iskola helységeit és termeit a tanítási időn túl és a környezetre hatóan, illetve kihatóan. Figyelemmel a szomszédban élőkre. Különös tekintettel arra, hogy az idén mégúgy focipálya is megterhelheti az ott élők környezetét. Elvégre ezzel az iskolából terhelésként jelentkező a zajhatások nem hogy távol maradnának, hanem még közelebb kerülnek a kertekhez. Ez pedig zajvédelem nélkül nem biztos, hogy elfogadható lesz az ottaniak számára. Úgy látszik az ismert likviditási gondok erre már nem terjednek.

Mert nem csak a foci és péntek esti labdapattogtatás a legnagyobb probléma ebben a városon belüli "üzemeltetésben".
*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése