2016. szeptember 2., péntek

Mindenre van lehetőség és megoldás - pénz is lenne rá ( - talán csak akarat és vezetés nincs hozzá, és ez itt a baj)

Leromlott városi területek rehabilitációja – pályázat
Pályázati felhívás a TOP keretében – A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka

Ócsa városvezetése több tízmillióért vezette meg ezt a romhalmazt a városlakók pénzéből - az egykori TSZ-vezetés jó üzletet kötött, a város kevésbé - a vagyonvesztés évről évre nő, hiszen sem rendbe téve, sem kihasználva nincs az épület, aminek állapota  egyre romlik (- mihaszna vásárlás volt ez, ha nincs mögötte személyes érdek )

Megjelent a Leromlott városi területek rehabilitációja című felhívás

2016 január 5.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-15 kódszámú) felhívás.
A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyeket a TOP-5.2.1-15 felhívás finanszíroz.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a városi jogállású helyi önkormányzatok (GFO 321) jogosultak, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 16.060 millió Ft.

Ócsán virul a reformáció szerelmes lelkész politikai vezetése alatt, de pusztul a presbiteri ház, és a katolikusok pénzével kiegészítve állja az ezt támogató önkormányzat a sajátos pompát - továbbra is mi fizetjük a reformátusok díszkivilágítását  ( - gyertya és szerénység helyett idegen tollakkal ékeskedő fényűzés)


A Széchenyi 2020 keretében a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megjelent pályázati felhívásának célja a lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken.

A Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka.

A pályázat kiírás ITT található, az általános útmutató a felhívásokhoz ITT érhető el.

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése