2016. szeptember 25., vasárnap

Töretlenül vezet a Fidesz és ezzel élhetnek vissza a választott önkormányzatok vezetői - nem jó ez így ( - hivatali visszaélés és korrupció gyanúja, valamint környezetszennyezés a háttérben)

Töretlenül vezeti a népszerűségi pártlistát a Fidesz és továbbra sincs olyan politikai erő, mely ezt valamely ellensúlyozná, ezért olyan túlkapásos vadhajtások sarjadnak a hatalmi ágakban, ami már a demokratikus rendet veszélyezteti.

Az önkormányzatok ellenőrzését és törvényességét felügyelni hivatott Kormányhivatalok az egykori Hazafias Népfront szintjét és ellensúlyát nem éri el.  

http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/bf/b1000/_portre.JPG
Tarnai nem sürgeti a rendezést - inkább fedez
A választásokat követően egy elveszni látszó fideszes jelöltből, a Budapest XIX. kerületének kiesett polgármesterjelöltjéből Tarnai Richárdból kreáltak Pest megye élére kormánymegbízottat, aki ügyebár nem fogja leleplezni az önkormányzatok élére beválasztott társait, a jelenkor fideszes polgármestereit.

Ez látszik Ócsán is, amikor a Tarnai vezette Pest Megyei Kormányhivatal nem tesz hatásos lépeseket és nem hoz erőteljes intézkedéseket, valamint nem kezdeményez bűnvádi eljárást és nem követ el mindet, nem intézkedik megfelelően az Ócsán történt környezetszennyezés ügyében.

http://nagykovacsi.hu/wp-content/uploads/2015/08/pmkh2012.jpgEzzel a tunyasággal, és tudatosan hanyag hozzáállással valójában a Bukodi-Horváth vezette fideszes önkormányzati vezetők seggét védik, politikai hátterét fedezik, mert nehogy már kiderüljön, hogy a párt soraiban is vannak olyan gazemberek, akik némi haszon reményében, és alantasságból képesek a lakóhelyi környezetüket kiárulni és elszennyezni. Mindezért beáldozzák a helyben élőket és kikezdenek olyan ártatlan embereket, akiket a hír felfedésének hátterében vélnek. 

Ennek számos megjelenített nyomát lelni a közösségi életben és oldalakon, nélkül, hogy neveket említsünk. A lényeg azonban mégis csak az lenne, hogy ez a sok mocsok ma is Ócsát terheli. 

Eu-s forrásfelhasználással, helyi (önkormányzati) környezetszennyezés
A Pest Megyei Kormányhivatal pedig hagyja, hogy a vasút menti parkolóberuházás során kinyert veszélyes hulladék a város ingatlanjának területén dekkoljon immár több mint egy éve, annak ellenére, hogy az illegális lerakás és a környezetszennyezés tényét a saját szakhatósága állapította meg és ismerte el.

Ócsa városvezetése beismerte, hogy a hulladékok elhelyezésre maga engedte át, és biztosította az önkormányzati a területet. Ezzel gyakorlatilag beismerték a vezető tisztségviselők közvetlen felelősségét, hiszen mindez nem jöhetett volna létre, ha közülük valaki nem ad erre engedély, illetve ha a másikuk közbelép és nem társul ezen hozzájáruláshoz.  Bűnös ebben a jegyző is, mivel a törvényességi felügyeletet ez esetben nem biztosította, nem látta el, és hagyta a várost a két városvezetőnek kiárulni, azt leszennyezni. Vagyis nem csupán Horváth Tamás, Bukodi Károly felelőssége merül fel, hanem Molnár Csaba jegyzőé is az illegális hulladéklerakásban, mert szankciókat maga sem foganatosított a felekkel szemben, annak ellenére, hogy a jogszabályi hivatkozást maga prezentálta!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott akár 150.000 Ft-ig is terjedő szabálysértési bírság, vagy a természetvédelmi őr által kiszabott helyszíni bírság.
A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek elkövetője ugyancsak 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.
Ócsa vonatkozásában a természetvédelmi őrszolgálatnak, a közterület-felügyeletnek, a polgárőrségnek, a rendőrségnek, továbbá az ügyészségnek, a bíróságnak, jegyzőnek lehet nagy szerepe abban (kötelességük teljesítése, feladat- és hatáskörük eredményes ellátása során), hogy az illegális hulladéklerakás elkövetőjét felderítse, a jogellenes cselekmény elkövetése során tetten érje vagy a fenti rendelkezések figyelembe vétele mellett szigorú szankcióval sújtsa. Mindez alkalmas lehet arra, hogy mind az elkövetőt, mind egyéb más személyt elrettentsen a jogellenes magatartás ismételt, vagy jövőbeni folytatásától.

                                                                                           dr. Molnár Csaba jegyző

Horváth nem parádézik - másból él
Horváth ennek ismeretében mégis azt nyilatkozta a tévének, hogy átverték. Azonban mégsem tesz feljelentés a feltételezett szélhámos, az őt, vagy őket átverő és a kiszállításokban, a környezetszennyezésben szerepet játszó B2 Trans ügyvezetője Bognár Csaba monori vállalkozó ellen, vagy a kivitelezést végző  KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-vel, mint fővállalkozóval szemben.

Ócsán ismert a városvezetők azon hozzáállása, ahogy egyes dolgokat kezelnek. Lássuk be, bizonyos tranzitcégekkel egyénileg kegyeskednek, és külön egyességeket, megállapodásokat kötnek a testület megkerülésével, kihagyásával, a saját kényük-kedvük szerint. 

Szüle Adri maga monda el, írta le blogunk közösségi oldalán, hogy a polgármester miként rendelkezik egyes területek felet, hogy ír felül dolgokat, s miként adott és tesz engedményeket a vállalkozásuknak akár a vasúti parkoló hosszában történő használatára.

Nem véletlen nem szól se közteres se rendőr se polgármester se senki nekünk hogy miért áll kint a kamion.

Aztán szintén a blogunk által ismert, hogy a Béki Euro Sped Kft. (Inárcs-Újlengyel) számára is valahogy így engedélyezhették, hogy a városi utcákon áthajtva szennyes hulladékukkal az itteni tisztítóművet terheljék, aminek bűze a lakóházakig ér.  Érdekes, hogy az inárcsi Béki Imre járművei nem máshol, hanem pont itt Ócsán ürítenek az orrunk alá. Valahogy neki is sikerült megtalálni és egyezségre jutni az önkormányzati vezetőkkel abban, hogy ne Alsónémedi korszerűbb tisztítójába, hanem ide, ebbe a kapacitási gondokkal terhelt szikkasztó üzembe hordják a környező ipari telepeken felszedett szart. Mindezt Ócsán megtehetik a családi házak közt hordva, és aztán az erdőbe teríthetik.

Minden szart, szemetet ide transzportálnak - a városvezetők engedélyezik, a közterület-felügyelet, a polgárőrség meg bábáskodik hozzá ( - a Kormányhivatalban pedig csak aktatologatás és politikai elhallgatás zajlik)

De az igencsak elhíresült B2 Trans (Bognár Csaba) versus városvezetés ügyletei sem voltak másként. Most ezekből mind csak környezetbeli gondjai  vannak Ócsának. A lerakott mocsok a várost és a városvezetőket terheli, de végül a lakosság fizeti meg az árát.

Molnár Csaba Ócsa jegyzőjeként foglalta össze és ezzel maga  határozta meg azokat a törvényi paramétereket, aminek során felvetette a bűncselekmény gyanúját. Ezzel a Tarnai Richárd vezette Kormányhivatal is tisztában van, viszont mégsem indít bűnvádi eljárást az érintett ócsai engedélyezőkkel, a  fideszes vezetőkkel  szemben. Valószínűleg ez a párton belül és a helyi illetőségű Szűcs Lajos vonatkozásában is rossz fényt vetne rájuk.

A B2 Trans észrevétlenül hordja ki az önkormányzat vezetői által engedélyezetten a kitermelt hulladékot - illegális lerakás és környezetszennyezés lett a végeredmény ( - Kormányhivatal meg valahogy falaz, illetve leplez, mert a szemét itt maradt)

Csakhogy a jelen eltitkolás sokkalta rosszabb, és többszörösen nehezményezhetőbb, mintha két vezető funkcionárius különcsípnek és felelősségre vonnának, mert így az egész apparátus kerül szarba  hivatali visszaélés gyanújába.  Ez adott esetben érintheti Tarnai Richárdot, a Bukodi-Horváth duót és Molnár Csaba jegyzőt is.  Csakhogy amíg Tarnai biztosan kimentésre kerülne sáros ügy alól, valamint Bukodi és társa ezt képes lenne túlvészelni, mind egzisztenciálisan, mind pedig morálisan, addig  a fiatal ócsai jegyző anyagi felemelkedését és karrierjét törné meg a kirobbanó ügy.  Így valójában Molnár Csaba lehet ennek az egyik legnagyobb vesztese, mert az, hogy a Horváthot nem választják meg újra, senkit nem izgat. Most sem azért jutott be, mert sikeres, hanem azért, mert Uitz Erika eléggé el nem ítélhető mód, a választókat becsapva, lemondással visszaadta a képviselőséget. 

Bukodi sem sokat veszíthet, mert rendezte az elmúlt évek során anyagilag annyira a sorait, hogy átvészelje a jövendőt. Ügynöknek, területi képviselőnek, chips terítőnek nem fog már elmenni. Már csak azért sem, mert az olyan hülyék, mint akik Gyömrőn is képesek voltak visszaválasztani a pornográf múlttal bíró, és adócsalásban érintett embert polgármesternek, azok Ócsán is képesek erre. 

Vagyis a legnagyobb vesztese ennek a dolognak végül megint csak a jegyző lehet.

Az Ócsán történt környezetszennyezést a természet sem képes elfedni - a méteres gaz fölé csúcsosodik a másfél éve lerakott építési törmelék ( - az elszállításra megszabott határidőket a Kormányhivatal az önkormányzat jegyzőjének kérésére folyamatosan módosítja és átírja)

A Fidesz népszerűsége amúgy továbbra is töretlen. Hiába parkol itt a mi környezetünkben az a veszélyes hulladék, ami a jelenleg uralkodó vezetést terheli. A kiszállítást végző és az önkormányzatot vezetők köszönik jól vannak. Büntetlenül jól érzik magukat. Ez a politika. 

http://www.demokrata.hu/sites/default/files/kutatas/kutatas_201632_001.png
Mind a biztos választók, mind a teljes lakosság körében tapasztalható vezető szerep még nem ad alapot az Ócsán is tapasztalható visszaélésekre.

A Fidesz vezető szerepe nem jelentheti azt, hogy a kormányzati és az önkormányzati vezetők hivatali beosztásukkal, felruházott jogkörükkel, hivatali hatalmukkal visszaélve a lakosságot háttérbe helyezve, mások előnyére, netán önmaguk hasznára, akár városi szinten is kárt okozzanak.  Az ócsai hatalom és a közreműködésükkel elkövetett környezetszennyezés, továbbá a megyei Kormányhivatal léhasága komoly visszásságokat takar.  

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése