2016. szeptember 20., kedd

Ki tudja: egy ívásúak, vagy pusztán csak baráti horgászok - az ilyen haverok nem tartozhatnak (egy)másnak

Nem tudom, ki emlékszik arra még, amikor Gönci Apuka György Ócsán éldegélt. 

Szűcs és az adós Gönci napjainkban - így örülnek egymásnak
Akkoriban talán nem is ment annyira jól neki, de a narancsos politikai választás gyümölcsöző kapcsolatokat teremtett számára.  Gönci György 2007-ben egészen a Képviselő-testületig vitte a Fidesz zászlaja alatt. Akkoriban Hantos Péter még független lelkészként szerepelt a tagnévsorban. Fideszesnek csak öten vallották magukat a 13 fős testületből. Bukodi, Horváth, Kardos és Ullmann mellett Gönci "apuka" képviselte a pártot. 

Ez a ciklus valahol ismertté tette és felvirágoztatta a kevésbé ismert zenész életét, mert nem csak képviselőként, hanem a Szabadidőközpontban foglalkoztatott személyként, valamint a helyi rendezvényeken szereplő vállalkozóként és fellépőként is kezdett befutni.  Nem csak a hangosítás, hanem a fellépések is hozták a pénzt a képviselőség mellett.. Egészen a ciklus végig így volt ez.

Aztán a 2010.-ben valahogy kicsúszott a testületből György "apuka", de a kiépített kapcsolatrendszer még tovább működött. Mind az Egressyben, Jarábik Klári alatt, mind pedig a sátoros partikon megvolt, s megmaradt a lehetősége. 

Ócsán több helyről is folyt a pénz
Így volt ez egészen 2012-ig, amikor is már megromlott a viszony Klárika és közte. 2013 januárjában ezt írták: "A nyár végén az ősz elején már elég feszült volt a helyzet az Egressy Gábor Szabadidőközpont vezetésében. Többek visszaigazolása szerint Klára asszony és Gyuri közt megromlott a viszony és a bizalom, ami odáig ment, hogy az intézményvezető a csere mellett döntött. Gönci György távozásra kényszerült. Az megüresedő állásra a régi - talán kecskeméti - kapcsolatból merítve került pótlásra a technikai szakember Kertész Richárd személyében, aki átvette György helyét. Richárd megkapta az állást és vele a technikai-, programszervezői feladatokat."

Ezzel "apuka" ócsai világa is megváltozott. A korábbi kihasználtság elmaradt, és pénzeszsák is száját zárta. Igaz, Gönci György sem volt rest jobb körülmények közé Bugyira költözni. 

Ócsán a rendezvények során mindig felbukkant valahol. Hol a színpadon,  fellépőként, hol előtte hangtechnikusként, vagy az iskolában szintúgy hasonló szerepkörben.  

"A műsor készítői ezúton is köszönik a Szabadidőközpontnak a helyszín biztosítását, valamint Gönci Apuka Györgynek a segítőkész hangtechnikai együttműködését" - by Halászy Károly Általános Iskola.

Ez időtájt Gönci György a Motiva zenekarban is feltűnik  Kovács Nóri mögött, pengetős hangszereken. 

http://www.motivazenekar.hu/wp-content/uploads/2015/07/cropped-cropped-motiva-csanyi058-2.jpg
Gönci a Motiva zenekar tagjaként is befogadást nyert - sikereinek kezdete Ócsa ( - csak a csatornatartozás maradt hátra utána)

Mindez pusztán a felkapottságot igazolja Göncit érintően. A baj ezzel csupán annyi, hogy hiába a sokasodó fellépés, a közéleti szereplés, és a "külön" pénz, a felkapott zenész mégis jelentős köztartozást hagyott a városra távozásakor. Az önkormányzaton belül - talán még a meglévő baráti szálak nyomán - azonban ezt elhallgatták, és nem kérték számon tőle, valamint szedték be az akkor már mondhatni jómódban élő, és egyre felkapottabb embertől. 

Aztán valahogy a Bukodi-Horváth vezette Ócsa város önkormányzata és közigazgatása sem követelte meg mindenkitől a befizetéseket. Bár 2011-ben látszólag történt valami, ami felkeltette a figyelmet, de az ismert baráti kör kintlévőségeiből sok nem folyt be.

http://www.ocsaportal.hu/images/csa%20vros%20jegyzjtl1.jpgMajd 2012-ben az önkormányzat közzétett egy adós listát, amin ismert személyek és még ismertebb helyi vállalkozások szerepeltek névvel, címmel és a hátralék összegével. Ezen a megadott címen többek közt a vadásztársasság, az Ócsautó Kft és Gönci György tartozása is kivehető volt.

A több oldalas kimutatás a porkeverésen túl nem sok érdemit hozott.  Az viszont jól kirajzolódott belőle, hogy a Polgármesteri Hivatalban nagyon egyénileg bánnak és gazdálkodnak a közvagyonnal. 

Az önkormányzat Adóügyi iroda nyilvántartása szerint a várossal szemben 85274 forint tartozása áll fent, 2012. év során.  Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi mérlegbeszámolójában 4.762.316,- Ft összegben szerepel a csatorna hátralék. Ebből Bukodi Károly 2013. év végi előterjesztése szerint 3.074.222,- Ft-t javasolt behajthatatlanság címén törölni.

Mint kiderült, a város 51 személlyel szemben 3 milliós nagyságú kedvezményt tett, amikor "titokban" elengedte azok csatornadíj-hozzájárulás címen nyilvántartott tartozását.

Gönci - Historica
Ennek egyik alakja az a Gönci. "Apuka" György, aki ismert a Historica együttes zenésze, és a Facebook közösségi oldalak feltűntje.

Ekkor "Ő volt a nyílt rendezvények hangosítója. Akkori megélhetését nem csak önkormányzati pénzekből, hanem művészi tevékenységéből is jól tudta fedezni."

Ócsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint számlatulajdonos 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a 260/2013./XII.19./ számú határozatával zárt ülés keretében elfogadta és felhatalmazza a Polgármestert a csatorna hátralék, 2013. évi mérlegbeszámolóban szereplő 3.074.222,- Ft összegnek behajthatatlanság címén való törlésére.

Ismert és közpénzből támogatott közéleti szereplők a listán
Bukodi Károly a testület előtt előadta, (előterjesztette,) hogy javaslatukat "megelőzte a többszöri alkalommal kiküldött felszólítás, adategyeztetés, és a behajtásra tett lehetőségek kihasználása".

Érdekessége ennek a folyamatnak, hogy a tartozások javarészt a kommunális adó bevezetése előtt is megvoltak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Bukodi vezette önkormányzat ezeket az összegeket rendben beszedi, vagy behajtja, akkor talán a város normálisan fizető rétegét nem kell további adóteherrel sújtani.

Ismert és támogatott vállalkozások a törölt adós-listán
Bukodi szerint akkoriban Ócsán legalább 1300 érintettet tartottak nyilván hátralékosként. Ebből több mint 600 fő egyáltalán nem rendezte fennálló tartozását,  700 pedig csak részben.  Gönci "apuka" ezek sorához tartozott.

Ennek a többmilliós tételnek a jóváírása egy olyan vagyonvesztés, amit a Lakatos-ház elbontását követően ismét nehéz lesz megmagyaráznia a közérdeklődőknek.
Azon az önkormányzati gyűlésen Bukodi Károly polgármester többek hallatára felháborodott, merthogy mindez kitudódott. Gyakorlatilag megvádolta a saját testületének a tagjait, az önkormányzat esküdt képviselőit a költségvetést érintő pénzügyi adatok kiszivárogtatásával, mondván, hogy ezt Ő és a vele azonos gondolkodású városvezetés titokban, - amolyan zárt körben - akarta kezelni. 
Mivel azonban a hír kiszivárgott a feljelentést tettek az önkormányzat nevében, ismeretlen elkövetővel szemben, hivatali visszaélés gyanújával.  A rendőrségi eljárás azonban nem járt sikerrel, mert az akkori sajtóst és képviselőket meg sem hallgatták az ügyben.  

Mint ismertté vált Ócsán, a "Bukodi-Horváth páros vezette településen míg a kiváltságosok akár mentesülhetnek az adóteherként számon tartott befizetési kötelezettség alól addig más normális polgárt azért is meghurcolnak és eljárás alá vonnak, amiért nem kéne.  Ez nem csak azokra a vállalkozókra vagy vállalkozásokra értendő, akiket akár a jegyző súlyt indokolatlanul magas bírsággal, hanem azokra a magánszemélyekre is értendő, akiket a polgármester vonat eljárás alá."

Ezzel szemben mások a felhalmozott, jelentős összegű köztartozásai ellenére is támogatásban részesült. Az ócsai pincesori mulatságok, a juhfesztivál szervezői közt ma is olyan egyének élvezhetik a közbizalmat, és a közvagyont, akiket a Bukodi-Horváth alkotta városvezetés mentesített a közteherviselés (adóhátralékok befizetése)alól.


Ellenőrzéskor a mögöttes iratokat nem tudták bemutatni - kérdés: hova tűntek ezek ( - hűtlen, vagy hanyag kezelés)?

Nem Gönci György ma az egyetlen olyan személy, akivel a fideszes városvezetés, és  a mögöttes politikai kör nagyon jó viszonyt tart fenn és ápol a hétköznapok során.

http://keyframe.nava.hu/service/gallery/keyframe/2014/12/20/duna-72774/duna-72774-00383500.jpg
Szűcs (barát) doki az ócsai a nagy horgász - társ a pecában
Például Szűcs Lajos oldalán olvasható, hogy a hétvégén az időt egy 22 résztvevőből álló horgászversennyel töltötte el, ahol Gönci György is jelen volt.

Gönci (adós) "apuka" meg a kupanyertes társ
Gönci az eseményről így számolt be szeptember 17.-én:

 A mai nap is horgászversennyel telt számomra!
Egyéni bajnokságon a 3. helyezést értem el!!!!! (22 indulóból)
A második fordulóban barátom Szűcs Lajos a MOHOSZ Elnöke és én, egymás melletti szektorban horgásztunk!!
Ez megint egy nagyszerű nap ami horgászattal telt!
Az idő délelőtt nem volt kegyes hozzánk de délutánra a nap is kisütött, hogy még szebben csillogjon a serlegem!!!

Ezek után mit várhatunk még Ócsát illetően?!?

*

1 megjegyzés: