2013. december 19., csütörtök

Képviselői interpelláció - no comment

Felsorolnék egy néhány általam törvénytelenségnek tartott, vagy vélt történést, jelenséget. Megjegyzem, hogy a törvénytelenség alatt törvényszegést, rendelet és szabálysértést, sőt etikai vétséget is értek, de miután én nem vagyok abban a helyzetben, abban a státuszban, hogy bármiről is eldöntsem, hogy az törvénytelen-e, vagy sem ezért első körben segítséget kérek Önöktől interpelláció formájában!

1.)    A Pest Megyei Kormányhivatal a PEB/030/1193-2/2013 törvényességi felhívásában, tájékoztatójában, három pontban (a jegyzőkönyvek tartalmára, felterjesztésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletek felterjesztésére vonatkozó) törvénytelenségekre és azok megszüntetésére hívta fel a figyelmet!  Igaza van, volt-e a Kormányhivatalnak ezekben a kérdésekben, azaz törvényt sértett-e az Önkormányzat?
2.)    Ezen vizsgálat kapcsán kértem ki (ez év júniusban) a törvényességi véleményt a testületi meghívókkal kapcsolatosan. A főosztályvezető úr ebben az esetben is a törvényi elvárásoknak nem megfelelőnek minősítette a meghívókon szereplő helyszínmegjelölést, (Az Önöknek is átadott kormányhivatali válaszlevél késése miatt tolódott októberre az ügyrendi észrevételem és kérésem és nem azért, hogy a választási kampány része legyen, mint ahogy azt a Polgármester Úr állította!) Igaza van, volt-e a Kormányhivatalnak ebben a kérdésben, azaz törvényt sértett-e az Önkormányzat?
3.)       A belső ellenőri jelentés a 2013. évi szerződések ellenőrzése során három pontban is hibákat tárt fel. Igaza van, volt-e a belső ellenőrnek ezekben a kérdésekben, azaz törvényt sértett-e az Önkormányzat?
4.)      Törvénytelen-e, illetve érvénytelen-e az a megbízási szerződés, amely a Kisbíró újság nyomdai munkáival bízza meg a Mátyus Bt.-t, hiszen a Polgármester Úr interpellációmra adott válaszában arról tájékoztatott, hogy nincs az újságnak Szerkesztő bizottsága, ez tévesen került be a szerződés szövegébe. A képviselő-testület viszont ezzel együtt fogadta el a szerződést! Tehát hol van, illetve miért nincs az újságnak szerkesztő bizottsága? Törvényt sértett-e az Önkormányzat?
5.)       Törvénytelen-e Kertészné Molnár Anna a Kisbíró újság szerkesztői feladataival való megbízása, hiszen nincsen megbízási szerződése és tudtommal a Jegyző Úrnak sincs sem polgármesteri, sem képviselő-testületi felhatalmazása arra, hogy Kertészné Molnár Anna munkaköri leírásába belefoglalja a lap szerkesztését? Törvényt sértett-e az Önkormányzat?
6.)       Mindezeknek (4.) és 5.)) következményeként törvénytelen-e az, hogy Kertészné Molnár Anna önhatalmúlag nem jelentette meg az írásomat?
7.)   Törvénytelen-e, hogy az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság ügyvezetőjének kinevezése, megválasztása még nem volt a Képviselő-testület előtt! Bárki is nevezte ki őt, törvényt sértett-e? (Azt már többször is jeleztem, hogy ez ügyben pályázatot, kell kiírni!)
8.)       Törvénysértő-e az, hogy az Egressy Gábor Nonprofit Kft. klubhelyiségében szeszesitalt mérnek ki, tekintettel arra, hogy az épületben fiatalok számára oktató és nevelő munka folyik! Ezt is már jeleztem!
9.)    Miként lehet független az államtól (önkormányzattól) annak a közszolgálati lapnak a szerkesztője, aki köztisztviselőként az önkormányzati hivatalnak a dolgozója, munkatársa?
10.) Tudomásom szerint az Ócsa város blogja alperes elleni perekben a felperes Ócsa Város Önkormányzata. Ennek megfelelően az esetleges per és ügyvédi (Ecsedi&Ács Ü.I.) költségeket is az Önkormányzat fizeti!
 Törvényes-e, ha a polgármester és az alpolgármester a személyes sérelmeik orvoslását az Önkormányzat nevében és pénzén teszik, ráadásul úgy, hogy nem kérik ki a Képviselő-testület véleményét, döntését, de még nem is tájékoztatják (sőt tagadják) a képviselőket a perekről?!

Válaszaikat tisztelettel várom!
                                                                                                                      Inczeffy Szabolcs
            Ócsa, 2013-11-13                                                                                        települési képviselő  
*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése