2013. december 22., vasárnap

Beszámoló helyett - beszéljenek a történések ( - közérdekű felvetések az önkormányzat üléséhez kötötten)

A legutóbbi testületi ülés ismét nem volt mentes a személyeskedésektől.

A Bukodi-Horváth tandem elmúlt 3 éves együttműködése során egyre mélyebb emberi és társadalmi problémákkal találkozhatunk.  Ezek a gondok közt nem elsősorban az ide-transzportált devizahitelesekkel csatolt járulékos terhekről, hanem sokkalta inkább a vezetésben fellelhető emberi, természetbeli és vezetői hozzáállásokról ejthetnénk pár szót.

Bukodi Károly Ócsa város polgármestereként veszi fel kiemelt járandóságát a kincstári kasszából. Horváth Tamás alpolgármester szintúgy maximalista ebben a tárgykörben, ahogy ismert elöljárója. 

Ezt azonban a blog és mások is már számos alkalommal kivesézték kommunális adóstul, nyelvpótlékostul, és laptopostul. Ez teher a kezdetektől nyomja a lelküket. Ebben a lelki teherviselésben azonban nem tudni mi okból nem a megtisztulás és a jobbra törekvés vezérlete mentén ügyködnek, hogy magukat és a lakosságot is tehermentesítsék ez által. Nem. Inkább az újabb és újabb tehertételt válasszák a javulás helyett.

Nem nyugszanak. Az önkormányzati üléseken nem egyszer megengedhetetlen modorban és stílusban reagálnak a egyes képviselői felvetésekre. Bukodi Jánosné már többször jelezte, hogy ebben a légkörben nem kíván részt vállalni és dolgozni. Nem egyszer jelezve, hogy otthagyja a testületet. Az ilyen hangvételű üléseken nem fog részt venni. Ez azonban eddig tudtommal még nem történt meg. Ő legalább mégis valamit kifejezett, nem úgy mint a többi díszlet polgár, aki képviselőként asszisztál vagy bólogat a teremben. A kirohanások alkalmával ezek az emberek mindig csak kulisszák maradnak. A lényeg, hogy biztosítsák a szavazati többséget. Erre vannak kalibrálva.

Bukodi Károly és Horváth Tamás perben és haragban áll bloggal, mert ez az egyetlen hírforrás, mint valami szálfa állja az idők ostromát. A blogban közöltek eddig mindig átmentek a hitelességi vizsgán. A megjelentek amolyan szálkaként akadtak fent a kapzsiság torkán, mely legszívesebben szőröstül-bőröstül emésztette volna fel ezt a valóban független portált.

Bukodi Károly arra sem szánta a fáradságot, hogy Ócsa város Önkormányzat nevében eljárást indítson azért, hogy a blog napi látogatottságát háttérbe szorítsa.  Peranyagából kiderül, a bírósággal cáfoltatni kívánta a blog statisztikáját, azzal a nem létező adattal, amit az önkormányzati városi honlap amúgy nem teszi közzé.
Közérthetően ez annyit tesz, hogy Bukodi Károly az önkormányzat nevében jó pénzért ügyvédet fogadott,  és megbízta, hogy járjon el a város nevében azért, mert a blog azt írta, hogy a napi látogatottságot tekintve még mindig ez a legnépszerűbb.  Bukodi Károly polgármester persze ehhez nem rendelt mellé máshonnan származó statisztikai adatot, mert ilyent nem is tesz közzé egyetlen más oldal sem, rajtunk kívül. Ő azonban mint valami Cervantesi regényalak, megvívta csatáját a szélmalom-démonnal. Amikor meg pervesztesség, vagy elutasítás lett (ki tudja) a vége, akkor persze, hogy kinyílt a bicska valaki zsebében, ahogy a márciusi beszéd után az egyik ócsai portál szerkesztőjének írásból megtudtuk.  Lett is haragszom rád, minden szinten. A függetlenség és a barátság is oda lett.  Azóta mindenki a saját dolgával foglalkozik. Csak a polgármesteri székben van állandó izgés-mozgás.  A hivatalban soha nem nyugszanak a kedélyek. Horváth Tamás immár ki tudja hanyadik perét futja. (Bukodi Károly kettő után nem indított többet.)  Horváth úr volt az, aki azért perelt, mert valamelyik autós hozzászóló (kommentelő) egy négykézláb az úton áthaladó alakot vélt felfedezni a Bajcsyn, amiről aztán kiderült, hogy csak egy kóbor kutya.  A blognak igaz nem sok köze volt ehhez sem, de úgy tűnik, itt mindig talál valaki valamifélét, amit magára ölthet. Mondanom sem kell, hogy ez a per is véget ért és nem lett elmarasztalva érte senki. Gondolom Horváth úr azóta már saját zsebből rendezte ennek költségeit, ahogy remélhetőleg a polgármester úr is.

Az önkormányzatban és környékén a munka láthatólag így, vagy úgy, kisebb nagyobb zökkenőkkel tovább folyik. 

Így volt ez legutóbb is, amikor is a szokásos fölényeskedés, az arrogáns pökhendiség (jelen-) megvolt.

Nem nyújtva tovább az írást, Inczeffy Szabolcs soraival kívánja blogunk tájékoztatni a közvéleményt a benyújtott és már a blog által is közzé tette Interpellációja kapcsán:


Inczeffy Szabolcs                                                                                                                       dec. 20

A tegnapi testületi ülésen a polgármester úr azzal indokolta azt, hogy nem válaszolt az interpellációmra, hogy az interpellációmnak nem volt címzettje!Ez igaz, de az önkormányzatnak küldtem el a levelet, ráírtam, hogy interpelláció és a célt elértem, hiszen a testületi anyagba belekerült és Ön is feltette a blogra, amit külön köszönök! Így önkéntelenül a lakosságot is belevontuk a gondolkodásba a válaszadásba. Szerintem ez így még jobban sikerült mint ahogy terveztem! Köszönöm!

A címzettek valószínűleg azért maradtak le mert előzőleg a bevezető szöveg sokkal hosszabb volt ezért aztán ketté választottam az interpellációt és két külön levélben küldtem el!Az igazsághoz még hozzátartozik az is, hogy a jegyző az első részhez küldött válaszlevelet!Az első levelemből és a jegyző válaszából egyértelműen kiderül, hogy az interpellációmnak kik voltak a címzettjei!Önök kérték!

Tisztelt  Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Jegyző Úr!

            A 2013-10-30.-án megtartott képviselő-testületi ülésen, a napirendek elfogadása előtt bátorkodtam előhozakodni egy ügyrendi kérdéssel. Nem gondoltam volna, hogy a kizárólagosan építő jellegű felvetésem és kérésem (a testületi ülés hanganyaga minden bizonnyal ezt erősíti meg!) durva „kirohanásra” készteti Önöket. Kikérem magamnak és határozottan visszautasítom azokat a rágalmakat, amiket a fejemhez vágtak, miszerint:
            - adatokat gyűjtök Önökről, Önök ellen,
            - a törvényességi észrevételemet, csak azért tettem meg, mert közelednek a választások,
            - fel akarnám Önöket bárhol is jelenteni.
            Mindezek a rágalmak nem felelnek meg a valóságnak és csak arra szolgálnak, hogy Önök megpróbáljanak ismételten lejáratni! Az is bizonyossá vált, hogy Önök azért rágalmaznak bennünket a testületi üléseken, mert így ez belekerül a hanganyagba, majd az a jegyzőkönyvbe és így az önkormányzati újság szerkesztője úgy gondolhatja, hogy joga van megjelentetni ezen rágalmakat, vádakat az újságba. Minderre a Polgármester Úr utalt egyik megjegyzésében! Csakhogy egy újság színvonalát, illetve közszolgálati jellegét nem az határozza meg, hogy milyen végzettsége van a szerkesztőnek, hanem az hogy hitelesen tudósít-e! Ezt is a Polgármester Úr írta le az interpellációmra adott válaszában!  
            Miután mindenki magából indul ki, valószínűleg, vélelmezhetően Önök azok, akik adatokat gyűjtenek (ezt is beismerte a Polgármester Úr!), illetve feljelentgetnek ellenzéki képviselőket! Kérem, ne tegyék!
            Én nem gyűjtöttem, így aztán nem is hoztam nyilvánosságra, illetve nem terjesztettem se névvel, se név nélkül semmilyen Önökkel kapcsolatos igaz, vagy nem igaz (pletyka) információt! Meggyőződésem, hogy a politikai vetélkedést, „harcot” politikai síkon kell megvívni és nem egyéb téren. Mindezek ellenére nem félek semmilyen igaz, vagy igaztalan vádtól, a lelkiismeretem és a szándékom tiszta!
            Továbbá ahhoz is ragaszkodom, hogy települési képviselőként elmondjam a véleményemet. Ehhez jogom van és mint ahogy az Alpolgármester Úr jelezte, ez kötelességem is!    
Önök kérték, hogy jelezzük a törvénysértéseket (legalább ötöt). Ígéretemnek megfelelően megteszem amit kértek! Nem saját ötlettől vezérelve, nem a választási kampány miatt és nem Önök ellen gyűjtöm törvényességi jellegű kérdéseimet, hanem a törvényesség ellenőrzése és fenntartása érdekében és azért mert Önök kérték!
Cserébe én is kérem, hogy:
- küldjék el nekem azt a felhatalmazást, utasítást amelyben a Jegyző Urat utasítják, hogy Kertészné Molnár Anna munkaköri leírásába foglalja bele a lap szerkesztését, - küldjék el nekem azt a törvényi hátteret is (polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői hatáskört, országos törvényt, önkormányzati rendeletet, vagy döntést) amely alapján Kertészné Molnár Anna munkaköri leírásába belefoglalható a lap szerkesztése!
- továbbá küldjék el nekem Kertészné Molnár Anna azon iskolai, egyetemi, stb. végzettségeit, amely alapján határozatlan idejű köztisztviselői státuszba nevezték ki, titkársági ügyintéző munkakörbe!

                                                                                                                         Inczeffy Szabolcs
            Ócsa, 2013-11-11.                                                                                           települési képviselő 
 *

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése