2017. augusztus 19., szombat

Alsónémedi ismét lelép bennünket - önálló szervezésbe kezd a saját maga megsegítésére ( - hova ódáztuk)

Nem véletlenül szorgalmaztuk évek óta azt, amit máig nem sikerült tettekben olyan szintre hozni, hogy abból aktív és tényleges, cselekvő-kész egység váljék.

http://www.bugyi.hu/_site/img/newswf20182/tuzolto.jpgJó pár évvel ezelőtt Ócsa valahol fejben eljutott már odáig, hogy itt mentőállomásnak, tűzoltóegységnek kell létesülnie. Aztán valahol mindig és rendre elhalt a dolog. A mostani Egészségház tervei is úgy készültek, hogy a patika helyén mentőállomás lesz majd. Aztán az országgyűlési képviselőnk töketlensége okán a  helyi okosok felülírták, részben azért is mert a nem a volt rendelő helyére, hanem a régi iskola kiváltására spekuláltak. Az iskola épületének bontási költségei elvitték a pénz jelentős részét, amit így nem tudtak aztán a projektre költeni. Ez nem az előző vezetés, hanem a mögöttes testület hibája, mert már akkor is a farok csóválta a kutyát. 

Aztán az önös érdekek is közrejátszottak, amikor a lakások kialakítása lett egy olyan szempont, ami az épület kialakítást meghatározta. 

A lényeg azonban mégis csak az, hogy Ócsán (és így a közelben) nincs semmiféle mentőegység, mely segítene a bajban.

Ócsa régebben szebb napokat is megélt. Volt itt bíróság, tűzoltóság és a város is nagyon hangsúllyal bírt a járásban. Aztán a szépen ellaposodott az egész.

Közben számos tűzeset, baleset volt Ócsán és emberek is oda lettek egyes káresemények kapcsán, az embereket, az önkormányzatot mégsem rázta fel senki. 

Boros és egyes polgárőrei is csak az esetek fotózását, majd az események utólagos híradását tudta közzétenni.

3 éve ezért is tartottuk jó dolognak helyi önkéntes tűzoltóság felállítást és létrehozását. Akkor úgy honlapján megjelentette a toborzást.
tűnt az önkormányzat is támogatja ez a folyamatot, amikor a

Fel is vettük a kesztyűt és nem hagytuk magára a folyamatot. Mégis azt tapasztaltuk, hogy csak telik-múlik az idő és a megbízott, a toborzást összefogó, azt vállaló Boros Tibor nem ad közre semmit a mögöttes történetről. 

Ugyanez volt tapasztalható Bukodi Károly polgármester részéről, mivel maga sem beszélt soha az ócsai önkéntes tűzoltóság megalakulásának körülményeiről. Még testület elé sem került a dolog és a költségvetés tervezetébe sem került az egész. Bukodit láthatólag a közpénzes autójának beszerzése és az általa elnökölt csapatának pénzelése jobban foglalkoztatta, mintsem a városi tűzoltóság önkénteseinek a segítése.

Boros ehhez jó partnernek, vagy éppen alkalmatlan figurának bizonyult, de akár hogy is, sikerrel tusolta és hallgatta el a fiaskót. Nem is lett az egész látszólag jó kezdeményezésből semmi. Az aktivitás, a mögöttes cselekvés elmaradt. Ült az ügyön, mint szaros királylány a trónon, aki pont az alatta levő kupac okán nem mer felemelkedni. 

Valahogy így lehetett, mert a szervezőt övező bűzös légkör kapcsán többen is távoztak a toborzott önkéntesekből álló csapatból, amikor végre eljött az idő és a polgárőrség egyesületének élén is beállt a változás. Boros Tibor elnök kényszeredetten lemondott és látszólagosan átadta az elnöki tisztséget.

A toborzott állományról eztán sem sokat beszélt. Csupán az önkormányzat felé leadott beszámolójában, vagy az egyik hivatali fórum alkalmával került szóba az egész. Ő maga, csak egy egy elejtett bejegyzésében utalt a kudarcra, hol milliókat említve, hol pedig sofőr hiányról írva. De olyan alapvető dolgokról, mint a cégbírósági bejegyzés, telephely kialakítás, mögöttes eszközök, soha nem tett említést.
Közben számos tűzeset, baleset volt Ócsán és emberek is oda lettek egyes káresemények kapcsán, az embereket, az önkormányzatot mégsem rázta fel senki. 

Boros és egyes polgárőrei is csak az esetek fotózását, majd az események utólagos híradását tudta megtenni.

Blogunk többször foglalkozott ezekkel a dolgokkal, napirenden tartva a helyi önsegélyző szervet szükségességének és létjogosultságának felvetését,  nem feledve az önkéntes tűzoltóságért indított mozgalmat.

Csak ezen szomorú események és Boros távozása után került elő ismét az önkéntes tűzoltóság megalakulása, a bejegyzés újraindítása, az elhalt szervezés újrakezdése. Borosra ekkor már ez esetben sem lehetett számítani. A polgárőrségben életében is egyre inkább háttérbe kényszerült, mivel többek számára vállalhatatlanná vált személye. A városi polgárőrség azóta sem találta meg régi önmagát. 

Boros pedig inkább Bukodi polgármester bizalmasaként aztán meg a OPSZ - Országos Polgárőr Szövetségen  keresztül próbál érvényesülni, főleg mióta a rendőri körökben is kegyvesztett lett. (Ráadásul Boros nincs is a mostani tagfelvétel során a jelentkezők közt, ami ugyebár odatesz annak, hogy személye mennyire volt alkalmas a toborzásra és a tűzoltóság kötelékében való megjelenésre, vagy részvételre.)

A jelen nem is róla szól.  

A jelentkezőket Boros Tibor fogadta - nem is lett az egészből semmi
Alsónémedi közösségi oldalán jelent meg, (Ócsát megelőzve) a hír, miszerint újra indul a toborzás egy önkéntes tűzoltóság létrehozatalára, ócsai kiindulóponttal. Az előző (Boros-féle) kezdeményezés nem kapcsolódott ehhez.

Ez az oldal időközben átalakult - elérhető: itt
Előzetes egyeztetéseket követően 2017. április 26-án a  megbeszéléseket követően sikerült konkretizálni az illetékes vezetőkkel, köztük Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Gere Imre tü. ezredes, Dabas Tűzoltóparancsnokság parancsnokának, Vad Tibor tü. őrnagy és Bukodi Károly elvi támogatásával az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozását.
A budapesti illetőségű Patucz Tibor egykori hivatásos tűzoltó, és Bulátkó Csaba közreműködésével (a meg nem említettektől elnézést) sikerült összehozni az alakulóülést a helyi szabadidőközpontban, ahol július 1.-én határozatban rögzítetten elfogadták az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulását és ezzel a létrejöttét. 

Boros állítása szerint 30 fős jelentkező létszámmal bírt a toborzott állomány
Sajnálatos tény, hogy a Boros által propagált és a korábbi szerinti 30 fős tagság többségének nyoma veszett. Mindez Boros Tibor megosztó és megkérdőjelezhető tevékenységének vélhető vagy köszönhető, hiszen sem a korábbi taglista valamint az általa közölt létszám hitelessége kétséges, vagy pedig akkor presztízsveszteség és kár érte az önkéntes mozgalmat, hogy a korábbi tagok már nem kívánnak ebben részt vállalni. Boros több éves ténykedésének talán ez az egyik legjobban levezethető kártételem azon túlmenően, hogy elnöksége alatt elismert tagok hagyták el a szervezetet.

Ócsán Bukodi Károly polgármester július 11.-én kelt határozatában foglaltak szerint hozzájárulását adta a névhasználathoz, míg a július 17.-én Madarász Zoltán ügyvezető az ócsai MPF-FÉG képviseltében eljárva a cég Kiss János utcai üzemi területén létesítendő székhelyhasználatot engedélyezett az egyesületnek. 

Érdekes, mert ez úgy fest, mintha az önkormányzatnak (értsük a városvezetés) nem állt szándékában a saját ingatlanára beengedni az egyesületet. Vagyis az önkormányzatunk Bukodi felszínes támogatása ellenére sem járult hozzá, hogy más példáját követve az Ócsa ÖTE az önkormányzat bármely intézményébe beszékelje magát. 

Sajnos a Boros által megadott 30 fő fele sem jelentkezett tűzoltónak - a toborzáson regisztrált 18 tag nagyrészt nem is ócsai
 
Mindez és Ócsa Város Önkormányzat hathatós támogatása híján csak egy nevesített támogatással egyfajta részsiker, ami vagy megáll a maga talpán, vagy elvész az idők folyamán.  

Félő, hogy a sok alantas közt ismét megakad egy jó és nemes kezdeményezés.  Ha - ne adj Isten - így alakul, akkor Ócsa jó időre keresztet vethet magára és kirakhatja a táblát rajta a felírattál: Vigyázz, pajor rágta  terület. Itt a nem csak a pénz, a kezdeményezés, de a jó szándék is elvész.

Az sem mellékes, hogy az ügyben eddig inaktív Boros az Ócsa város blogján tett bejegyzésében arra kívánta felhívni az olvasók figyelmét, hogy az egykori tűzoltószertárt "valakik" széthordták, kérve, a bloggert az események után-nézésének.

Boros Tibornak nem ez volt az egyetlen utólagos (utánanyúlásos) megmozdulása, mert amikor a blog felszínre hozta a városvezetéshez kapcsolódó önkormányzati területen történő környezetszennyezést, akkor is ugyanúgy nem sokat ténykedhetett, mint ahogy az önkéntesek toborzását illetően sem, de amikor a balhé felszínre került, akkor a rá következő időben már jól értesültként vélni tudta, hogy azóta kártalanították (rekultiválták) a területet.

http://alsonemedi.hu/themes/global/images/head/head-mask.png
Aztán, hogy mennyire igazunk van a kétségeinket illetően, azt mi sem igazolva vissza jobban, mint hogy Alsónémedi máris egy saját szervezésű települési önkéntes mentőcsoport létrehozásába kezdett. Toborzójukban közzétettek szerint soraikba várják a 18. életévüket betöltött, állandó bejelentett Alsónémedi lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezését. Vagyis itt szó nincs bármiféle, a környező településekkel közös formációról. 


Ismerve Alsónémedi önkormányzatának települési tevékenységét, kiállását, és a képviselőik szemléletét, településük iránti vonzódását, ragaszkodását; - hiszem, hogy képesek lesznek megvalósítani az elképzelést és ebben is lepipálni a Bukodi polgármesterségével megpecsételt Ócsát

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése