2015. május 17., vasárnap

Csak pályázni kell és a dől a pénz - segítség az önkormányzatoknak ( - 3,5 milliárdos lélegzet)

Mint ismert, a Tanyafejlesztési Operatív Program pályázatokon fővárosi kerületek is indultak és hatalmas összegeket nyerve valósították meg fejlesztési elképzeléseiket. Erről blogunk többször cikkezett.

Így az sem ismeretlen a helyiek előtt, hogy Ócsa Önkormányzata nem készült ebből a tantárgyból, mivel a többszöri meghirdetés ellenére sem indultunk.  Ezzel sokan úgy vannak, mint egy veszteséggel. Elvégre a hiányzó infrastruktúra, a pályázati pénzekből megvalósítható beruházások, beszerzések hiánya maga a nélkülözés. Ez pedig hátrányos az itt élők tekintetében.Mások szerint erre nincs szüksége a városnak. Olybá' tűnik, mintha itt minden rendben lenne. Pedig nem így van.

http://1.bp.blogspot.com/-zx85fco3fEk/U_YUpnD0RFI/AAAAAAAAFLg/DSfKXTmmTCk/s1600/SSA40018.JPG
Vagy 27 millióért bevásárolt "irodaház" -  közös részletre
A város finanszírozási gondokkal terhelt. A likviditási problémákat a polgármester többször is elismerte.  Erre való hivatkozással nem egyszer részletben, máskor mondhatni drágán fizettek meg ezért.  Dr E J részére megítélt összegeket is ezen hivatkozások mentén darabokban térítették meg.  Aztán az értelmetlenül bevásárolt Tsz-Iroda épületét is részletekben nyögi ki a város.

A felújításra, a hasznosításra, a tényleges használatbavételre pedig már végleg nem futja Ócsa fejeseinek. 

http://3.bp.blogspot.com/-hMQTRU97mZY/UCuvcr9Y3gI/AAAAAAAACYE/v2u2UWx6QLQ/s1600/Lakatosh%25C3%25A1z.JPG
Bontás előtti utolsó felvétel az egykori Lakatosházról
Valahogy így/ez veszett oda, hogy az Öreg falu örökségvédelmi területén a falutáj meghatározó részét képező Lakatosház eldózerólasra. Ez a veszteség mára már a rossz vállalás, és a hibás döntéshozatal helyi szimbólumává vált. 

http://2.bp.blogspot.com/-YCQrylLiqCQ/U_YwCwUtUjI/AAAAAAAAFMI/IrcNnHeP6JY/s1600/SSA40025.JPG
Ady Endre utcai műemlék - a "reformátusház"
Ezek után nem is kell messzire menni, hogy egy újabb példát hozzunk fel a költségvetési gondok és a kificamodott értékítélet helybéli szemléltetésére. Ez pedig nem más, mint az Ady Endre utca 4 szám alatt található, református gondozásban álló műemléki épület. A sorstalanság, a magárahagyottság és a nemtörődömség kiült a falakra. Jól látható az állagromlás és az a becstelenség, mely nem képes méltón megóvni, megőrizni a falusi rész korabeliségét, a város egy újabb műemléki épületét, és egyben értékét. Ezt itt valahogy nem tartják becsben. És ez az a becstelenség, melyről érdemes újfent szót emelni.

http://4.bp.blogspot.com/-rpYLrAdHhcQ/U_YUQ9ZsJUI/AAAAAAAAFLU/TLJc9tO8IqY/s1600/SSA40029.JPG
Háttérben a helyi reformátusok szentélye
Nem másért, csak a közösségért és a közérdekért kiáltunk.. Mert ez bizony közügy. Nem mehetünk el a felelőtlen gazdálkodás, a hanyag kezelés felemlítése nélkül ezen jelképek mellett. Nem mentünk el szó nélkül úgy valójában az önkormányzat előtt,. hogy ne lássuk a vagyonunkból vásárolt új autót, és ne jusson eszünkbe az, hogy mire is költötték a pénzünket és mire nem. Vagyis, hogy mi volt a számukra fontosabb, mint az, hogy pályázzanak és ezzel pénzt, megújulást, fejlődést hozzanak a városnak. Mindez azonban háttérbe szorulni látszik a több milliós autó finanszírozása kapcsán.

De amint benézünk az udvarba, máris látható a polgármester személyes használatára költött nézetbeli különbség. A közvagyonból vásárolt új Opel Astra Sports Tourer, úgy tűnik előrébb való és fontosabb dolog volt Bukodi Károly számára mintsem a város kihúzása az eladósodásból, vagy a, közterületek megújítása, netán a város előrébb vitele. Számára inkább az autó költségvetésbe iktatása volt a fontos. Ez kapott prioritást. Előrébb valónak látszik sok fontosabb dolognál. A roskadozó műemlék reformátusháznál, a csúfosan bevásárolt egykori Tsz-Iroda épület főutat csúfító "látványosságánál".  Ez az extrákkal drágított autó többet jelent egyvalaki számára, mint maga a város, vagy annak vagyoni helyzete, hiányos költségvetése, és az itt élők boldogulása. Éppenséggel ez a személyes használatra vett jármű juttatja eszünkbe azt a gondolatbeli sivárságot, mely a kegyes vezetőt jellemzi. Hogy valójában miként vélekedik, cselekszik, s mi az a mi számít, ami fontos a számára, s mi nem. S lám máris látható, mire futja és mire nem a közvagyonból.A város, vagyis az itt élők pénzéből vásárolt luxusra nagyon nem volt szükség. A polgármester lakhelye és hivatal közti távolság kerékpárral sem több öt percnél. Az autóra fordított költségvetési összegből az odáig vezető kerékpárút is kijött volna. Gondoljunk csak bele, hogy a saját közzététele szerint 3 millióból mennyi járdát építtetett. Legalábbis a hivatkozásokra utalva. Most legalább ez is szakasz is elmarad.

http://keyframe.nava.hu/service/gallery/keyframe/2006/08/17/duna-3998/duna-3998-09522400.jpgTehát a polgármester autójára igen, minden egyébre (lásd Tsz-Iroda, műemlékvédelem, állagmegóvás, önkormányzati járdaépítés, csatornaépítés, helyi úthálózat-fejlesztés, kerékpárút, közlekedésbővítés, vasúti átjáró biztonságossá tétele, stb) meg nem telik.

Nem indokolatlan a felvetés. A dolgos nép számára fontos a város, ahol él és ahonnan munkába jár. Sajnos ezzel láthatóan nincs mindenki így.  Mintha egyes helyeken az itt élő kevésbé lenne fontos. Az efféle kritika azonban nem érdekli az öncélú vezetést.

Olyan, mintha a vezető párossal elszaladt volna a ló. Két helyi figurája Ócsának, nagyon öncélúan gondolkodhat, ha mindezt figyelmen kívül hagyja. 

http://www.pht.eoldal.hu/img/mid/27/--europa-kose-palast-ocsa.jpg
Itt még nem látszik, de van már újabb "testvérhely" a térképen
Az ugyanis nem igaz, hogy nincs pénz a rendszerben. Van. és ezt maguk bizonyítják, amikor az átlagot meghaladó szimbólum beruházásokat folytatnak, vagy éppenséggel drága autót vásárolnak a közösből egy személy alá rendelve mindezt.

A polgármesternek fontos volt a focipályára, az ovis ketrecpályára és egy újabb műfüves létesítményre milliókat áldozni, miközben ennél jelentősen többet is tehetett volna a városért ekkora összegből. 

http://m.cdn.blog.hu/oc/ocsa2011/image/k%C3%A9pek/o%CC%81csa-8.jpg
A toronyra van pénz, a hálózat összekötésére nincs
Érdekes mód a város más szegmensére messze nem fordítanak ennyit. Alsópakony térsége ma is csak perifériának számít. Oda a saját fenntartás ellenére nem pályáztak. Viszont az idegen tulajdonú víztorony feljavításába beszálltak, annak ellenére, hogy annak kiváltására és az ott élők megsegítésére már voltak ennél jobb elképzelések is.

Az ottani  csonka bevezető út, a hiányos közművek, az elmaradottság nem okoz fejfájást az önkormányzatban még akkor sem, ha másra költenek e helyett. 

Most azonban ismét van lehetőség. Csak tudni kell élni vele, és bírni kell kihasználni. Kérdés, hogy a városvezetés képes-e mindezt befogadni.  A lehetőség ismét adott.

Az önkormányzatok valamennyije pályázhat a települési feladatellátásra szánt és megadott 3,5 milliárd forintos keretösszegre.

Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára ismertette: 2 milliárd forint áll rendelkezésre a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló létesítmények felújítására, karbantartására. Ilyenek például a bölcsődék, az egészségügyi intézmények. Példaként említette, hogy az óvodák esetében kritérium az, hogy legalább 70 százalékos legyen a kihasználtságuk.

Ócsán ezzel nincs gond. Azonban a Dózsa telepi óvodára, belső és külső környezetére nagyon ráfér a felújítás. Erre is ad lehetőséget a mostani alkalom. 

Innentől már minden csak a kegyes vezetőn múlik.  Mint látható, a pénz, a lehetőség adott. Csak élni kell a lehetőséggel.


A Belügyminisztérium egymilliárd forintot szán  a helyi utak, járdák, hidak felújítására. Egy-egy önkormányzat 15 millió forintot kaphat a keretösszegből.

Ebből lehetne végre folyamatos és egybefüggő járdát kiépíteni legalább a Damjanichon végig.  Mondjuk a nehezen megközelíthető ócska piactól a vasútállomásig, valamint azon túl az átjáró kereszteződéséig és a Széchenyi utcáig. Nem egy nagy szakasz, de óriási előrelépés lenne a közlekedésbiztonság és az elérhetőség terén.

Az iskolai, óvodai tornatermek, a tömegsportot szolgáló létesítmények felújítására 500 millió forintos a keretösszeg.
Ebből lehetne javítani azokat a konstrukció és egyéb hibákat, amiről a tanintézeti vezetés az évek folyamán rendre beszámol az önkormányzatnak.

Most sem kell mást tenni, csak akarni és pályázni.

A pályázatokat 2015. június 9-éig lehet benyújtani, a beérkezett kérelmeket augusztusban bírálják el.
Pogácsás Tibor felidézte: a múlt évben is voltak hasonló pályázatok az önkormányzatok számára, azonban szerényebb keretösszeg állt rendelkezésre. Hozzátette: azok a pályázók, akik az első körben nem nyertek el támogatást, egy másodlagos elbírálás során az önkormányzati fejezeti tartalék terhére később kaphattak forrást. Úgy fogalmazott: nem zárja ki annak lehetőségét, hogy erre az idén is lehetőség lesz.

Az államtitkár hangsúlyozta: az európai uniós pályázatokkal ellentétben ezek a pályázatok nem kapacitásbővítésről szólnak, hanem az önkormányzati intézmények felújítását teszik lehetővé. Elsősorban azokat az önkormányzatokat kívánják segíteni, amelyeknek kisebb mértékű a helyi adóbevételük.
(MTI; Belügyminisztérium)
*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése