2014. január 2., csütörtök

Már közérdekű bejelentést is lehet tenni az ombudsmannál - Hajrá Ócsa ( - ki a felelős a birtokháborításért)

Január 1-jétől a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény alapján bárki fordulhat állami vagy helyi önkormányzati szervhez oly módon is, hogy személyes adatai csak az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyen hozzáférhető, ami főként korrupciós ügyekben lehet indokolt.

http://www.estihirlap.hu/wp-content/uploads/2012/12/ombudsman-gondok-es-visszassagok-vannak-a-kozfoglalkoztatasban.jpg
Közvetlenül ide lehet fordulni - akár az oktatási intézmény kapcsán is
Mint  (az önkormányzat előtt és egy per kapcsán is) ismert, a Halászzy Károly Általános Iskolában folytatott sporttevékenységnek álcázott esti randalírozások  és a hétvégén is folytatott bulik sokszor zavarták a környéken élők nyugalmát. 

Ennek kapcsán nem csak aláírásgyűjtés, de petíció is megfogalmazódott, amit azonban a önkormányzat nagyvonalúan kezelve úgymond ejtett.  

Nem véletlen, hogy a panaszos(ok) bírósághoz fordultak a birtokháborítás megszüntetése kapcsán. 

Az ügyben kihallgatták az iskola igazgatónőjét, Kovácsné, Kovácsi Beátát is, aki elmondta, hogy egy esetben maga adott engedélyt a közoktatási intézmény fala közt megrendezésre kerülő születésnapozásra. Ezt követően a környéken sérelmezték az éjszakai hangoskodást, amivel szemben a polgárőrség sem lépett fel.

Nos, mostantól már nem feltétlenül kell az ilyen esetekben az érdeksérelemben netán érdekelt, vagy közrejátszó önkormányzathoz, vagy más szervek nehézkesen működő apparátusához fordulni, mert közvetlen bejelentéssel és panasszal is lehet élni az  ombudsmannál. Az ombudsman hivatala egy elfogulatlan intézmény, mely törvényi felhatalmazás alapján jár el akár nevesítve, akár név nélkül kerül hozzájuk a panaszos beadvány.

http://www.halaszyiskola.hu/image/header/header_pic03.jpg
Állítólag már ablakot sem nyitnak - a terem (egyesek szerint csarnok) zajszigetelése, szellőztetése problémás

A személyes adatok védelmére hivatkozva tett bejelentések esetén a hivatal azt úgy dolgozza fel, hogy ne tartalmazza a közérdekű bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot, és a bejelentést ebben az anonimizált formában továbbítja az ügyben eljáró hatósághoz.

Ez jelentős védelmet nyújt az olyan ismert esetekben mint az említett ócsai tornacsarnok ügye, hiszen itt is sok személyes támadás és fenyegetettséggel kellett számolni és szembenézni az ellenérdekelt, sokszor károkozó fél kapcsán. A birtokháborítás sérelme ugyan fennállt, de az egyéni anyagi érdekek ezt elsodorták. A panaszos bejelentések kapcsán azonban olyan összefonódó érdekek álltak ellen és szemben a sértettekkel, amit önkormányzati szinten már nem akart, vagy nem volt képes rendezni senki. A környéken élők a jegyzőtől nem kértek birtokvédelmet, így ilyen eljárás nem indult.  A két vezető tisztségviselő pedig nem a panaszos lakosság oldalára állt, hiszen vagy talán a törvényszéki perben bízva hagyta magára a kialakult helyzetben az ott élőket. 

Az iskola ügye nem magánügy. Az iskolában folyó tevékenység bizony közügy. Ha az iskolában a tanítási időn túl más tevékenységet is folytatnak és az kihat illetve károsan hat a környezetre, mint például az ott élőkre, akkor ott beavatkozásra van szükség.
 
Az ilyen és az ehhez hasonló esetek kivizsgálása kapcsán nyugodtan és közvetlenül lehet fordulni az Alapvető Jogok Biztosához, illetve Hivatalához.  

Az ombudsman emellett és ettől függetlenül közvetlenül is vizsgálhatja a közérdekű bejelentések kezelésének gyakorlatát.

A törvény célja az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése, az állami működés jobbá tétele és a korrupció elleni hatékonyabb fellépés. A jogszabály a bejelentő védelmében meghatározza, hogy a panaszos vagy a bejelentő személyes adatai csak az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnek adhatók át, amennyiben a szerv a törvény alapján jogosult az adatok kezelésére, vagy ha az adatok továbbításához a panaszos vagy közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult.

Ócsán a Halászy iskolával kapcsolatos problémákra legutóbb Ács Balázs hívta fel  a figyelmet, amikor Spák József megbízási szerződésével a bírósághoz fordult.  Az ügyvéd úr keresete rávilágított arra, hogy a Halászy Károly iskolában végzett tanítási időn túli cselekmények ügye nem zárult le és nem ért végett a Fővárosi Törvényszék 37.21.904/2007/117 szám alatt hozott részítéletével.

https://lh5.googleusercontent.com/-1xG2yQvskGo/UjGKpE8_MgI/AAAAAAAABTA/YeGpESofERc/s800/spak1.jpg
A labdahálót az önkormányzat a panaszok okán vette
"A sportcsarnok a tanórákon és a szakosztályi edzéseken túl nyitva áll a focizni, röplabdázni, kézilabdázni, teniszezni, ping-pongonzni vágyók számára is" - Spák Józsefen keresztül. 

2014-ben nagy valószínűséggel  - Ács úr és Spák József jóvoltából - ismételten a közbeszéd részeként előtérbe kerül az iskola egyes részeinek ilyen jellegű hasznosítása. Tudtunkkal az Ócsa Halászy Károly Általános Iskola ebbéli történéseit ismételten nem csak a Törvényszék, és a Kormányhivatal, hanem a helyi képviselő-testület is kénytelen lesz feleleveníteni és újratárgyalni.

Spák József vitatott szerződése 2013 decemberében lejárt. A polgármesternek nincs testületi felhatalmazása arra, hogy azt meghosszabbítsa, vagy újra cserélje. A Halászy Károly Általános Iskola igazgatója pedig nem valószínű, hogy a nyakába venné egy ilyen és a korábbihoz hasonló megbízatás érvényesítését, illetve megkötését. Az eddig megadottakat rossz célra használták amikor azzal visszaélve panaszt keltettek, és az ezt kiváltó okokat nem orvosolták. Ezért és így került perbe Ócsa Város Önkormányzata, aminek terheit nem csak a felek, hanem áttételesen a lakosság - akaratán és szándékán kívül/túl - mindenki viseli.  Ha ugyanis nem annyira engedékenyek, elfogadók, és egyszersmind lojálisak a közismert Spák Józseffel, akkor talán mindez nem következik be. A per birtokháborítási része többnyire Spák úr tanidőn túli járulékos tevékenységéből fakadt. Ez viszont kihat Spák úr megítélésére legalább annyira mint az engedélyező és a mögöttes iskola (jó hírére) hírnevére is

A sportcsarnok használata egész évben tart, változó intenzitással, a  bérbeadás 2012-ben 1 millió forintot meghaladó hasznot termelt.
Az éjszakába nyúló rendezvények zaja, a fény- és hangárnyékoló fal hiányára valamint  a kiszűrődő erős világítás fényére tett panaszok jogosak voltak.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRg3ZDXai52UEFz3AKujlvZEvvCUeQwGKXgs956wPiQchU_1jBm
Önkormányzati szinten nem rendezték a visszaéléseket
A perbe fogott alperes (Ócsa Város Önkormányzata) az ingatlanon tartózkodó személyek magatartásáért felelősséggel tartozik. Így Spák Józsefért, mint szerződött, vagy megbízott partnerért is.  Ha ez a felelősség egy szerződés formájában átruházásra került, akkor azért a megbízott tartozik számadással avagy elszámolással. Akárhogy is, itt mindenki másra mutogatott. Spák úr sem szándékozik a felelősség vállalásra, sőt inkább sértettnek, mintsem részesnek tekintené magát az ügyben. (Talán ezért is kérte fel és hatalmazta meg azt az Ács Balázs ügyvédet, aki eddig is eljárt az önkormányzat, Horváth Tamás, Bukodi Károly bizonyos ügyeiben.)

A teremhasználatban érdekelt felek figyelmen kívül hagyták, hogy lakóövezetben kiemelt szempont a pihenés lehetőségének biztosítása.
Az önkormányzat tervezője családi házas lakókörnyezetbe helyezte el az iskolai sportlétesítményt.
A tető könnyűszerkezetes és kis hangszigetelésű, amely a belső téri zajterhelés mellett nem felel meg a hangszigetelési igényeknek. A terem gépi szellőztetésének hiányát az ablakok nyitvatartásival, amolyan kereszthuzattal próbálták pótolni. Ezek olyan problémák, melyek már a tervezőre nézve szolgáltatnak tanulsággal.

Az eljáró bíró szerint a képviselők testülete a lakók panaszával érdemben nem foglalkozott. Gondolom ezt értelmezhetjük önkormányzati mulasztásként. Pedig a felelősségvállalás mindenkitől elvárható. Jó lenne ha erről esetleg nyilatkoznának az érintett felek. (A blog szeretné megtudni a városi jegyző, a főépítész, és az ügyben érintett tanár véleményét, egyben jelezve, hogy erre a későbbiekben is nyitott és befogadó.)
Az iskola környezetében élő panaszosokat eddig még senki nem kártalanította. Az önkormányzat vezetése szinte úgy tesz, mintha az ügy és annak velejárói nem is léteznének. Nem akarnak érdemben foglalkozni az üggyel, és Spák Józsefet sem veszik, illetve vették még elő. Az ügy valós rendezése, az elszámoltatás még nem kezdődött meg. Pedig az iskola nyomán már ítéltek meg kártérítést. Akkor sem volt személyi felelőse a dolognak. A lakosságra azonban nem lehet az összes más által okozott és/vagy gerjesztett járulékos  terhet rárakni. Miért mindig csak a közös kasszából kellene ezeket a pénzösszegeket kifizetni, amikor a mögöttes tartalom, a felelősség és annak vállalása, átruházása személyre bontható azaz kiszabható.

Az iskola legyen és maradjon az oktatásé. Az soha nem jár ilyen, vagy ehhez hasonló problémával. A tanításért még nem érte kár a lakosságot, a várost.  A születésnapozás, az italos partizás és a velejáró hangoskodás meg legyen és maradjon az erre alkalmas szórakozóhelyeken. Koccintásra, bulizásra, hétvégi rendzavarásra nem lehet az iskola intézményét és infrastruktúráját felhasználni sem engedményezés, sem megbízás, sem pedig más által. Az iskola és a szomszédos házak települési övezeti besorolását sem maguk az ott élők találták ki. A tornaterem elhelyezést és az ottani rendbontással felérő, mások zavarással járó dolgokat sem ők kérték, hogy legyen. Az iskola környezetében élők, ott lakók jogait ugyanúgy biztosítani kell, mint másokét. A be nem tartással járó jogtalanságokért pedig valaki felelősséggel tartozik. Az érintett fellelős megnevezése és a felelősségvállalás kérdése, akár az anyagilag érintett felelős megnevezése még nem került megtárgyalásra és rendezésre. Más vétkéért a városi lakosság ne álljon már helyt az önkormányzat vélt, vagy valós mulasztása által. 

Az idén talán már ez ügyben is adhat segítséget az Ombudsman.
Az Ombudsman intézménye az ilyen és ehhez hasonló esetek kapcsán a alapvető jogok biztosítását hivatott vizsgálni, részben szavatolni.

2014 nem csak a választás éve, hanem a demokrácia bizonyításának éve is lesz. Ennek kiteljesedésében nyújt segítséget az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely közvetlenül is elérhető az állampolgárok számára.
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése