2014. január 7., kedd

Célpont lettünk - vadászat a blogra ( - párbeszéd és közbeszéd helyett perben vagy haragban)

Közvetett értesítés érkezett a bloggerhez, miszerint Bukodi Károly, Horváth Tamás, valamint Spák József szeretne egyes tartalmakat eltávolítani jogi képviselője (Ács Balázs) útján a blog bizonyos oldalairól.  

Erről közvetlenül megkeresés azonban a bloghoz nem érkezett. Még akkor sem, ha volt olyan, hogy Ócsa Város Önkormányzata nevében valami vélt, de alaptalan sérelem folytán akarták perelni a blogot Fodor László közbeiktatásával, mintha egy sajtótermék lennénk és Ő ennek felelős szerkesztője. Mindezt  Ács Balázs jogi képviselő, megbízott ügyvéd által tették a felek.  Erről maga az érintett, eljárást indított fél képviselőjének nyilvánosságra került peranyagából tudtuk meg.

Itt fontos megjegyezni, hogy a fent nevezett urak (kivétel az eljárás alá vont személyt,) mind érintettek a közügyekben részben, vagy egészben, mert közpénzt vesznek fel, közpénzzel bánnak, és használnak, és közpénzből fizetik egyes ténykedésüket, vagy éppenséggel pont közszereplők, hiszen nem csak a közéletben vannak jelen, hanem közfeladatot is ellátva járnak el, lépnek fel. Ezért rájuk - érintett dolgaikban - a közpénzekre, azok felhasználásra és a közszereplőkre vonatkozó jogi szabályozás és kitétel értendő, illetve vonatkozik.

Számukra a közérthetőség és a közszereplés, a közösség előtti megjelenés, valamint a közéleti nyilvánosság nem csak fontos, hanem bizonyos szempontból elengedhetetlen kitétel. Ez ennek a velejárója. Ezt azonban mintha rendre elfelejtenék, vagy nem vállalnák. Most sincs másról szó, mint erről.

Horváth Tamás, Bukodi Károly politikusok és pártképviselők. Pártpolitikusok. Mindezzel a politikai közélet iránymutató, befolyásoló közszereplői is egyben. Ez végigkíséri minden cselekedetüket, és jelen van tetteikben, megnyilvánulásaik hozadékában is.  Még sem csupán pártpolitikai közszereplők. Olyan közéleti emberek, akiken mások sorsa múlik, hiszen városbeli jó vagy rossz döntéseikkel mások sorsát befolyásolják.

Tehát ahogy Bukodi Károly egyes szerződései, úgy Spák József és a vele kötött szerződés sem lehet a közérdek szempontjából érdektelen, avagy a felek szempontjából megkerülhető. Az ebéli szerződések joggal tartanak számot közérdeklődésre. Ezt abszolút nem sérelmezhetik a felek.
Ahogy az intézmények, úgy a középületek egyes használatából eredő viták sem képezhetnek magánérdekeket, vagy személyiségi jogi ügyleteket. A középület és annak használata, hasznosítása, nem képezheti egyéni érdekek, vagy magáncélok érvényesülését a közösségivel, azaz a közérdekkel szemben.  Ilyen célzattal a közszereplő nem bocsájthatja áruba a közintézményt.

http://1.bp.blogspot.com/-09tqix-LwoQ/Tjg_eyKFFDI/AAAAAAAAAzI/j8nUPSg6m20/s1600/altalanos_iskola_78_115947.jpg
"... a bérbeadás 2012-ben egymillió forintot meghaladó jövedelmet termelt." (37.P.21.904/2007/117)

Ki tudja, hogy Bukodi Károlyt és Spák Józsefet mi motiválta abban az egyességben, amit szerződés formájába igyekeztek önteni és önkormányzati minősítéssel hitelesíteni.Elvégre ez nem a nyilvánosság előtt, hanem sokkal inkább a színfalak mögött történt. Képviselő-testületi felhatalmazás nem ismert. Sőt a szerződés szövege sem lett jóváhagyva a döntéshozó testületi tagság által. Gyakorlatilag olyan, mintha megkerülték, vagy kijátszották volna  a képviselőket. Az eset is csak úgy pattant ki, hogy Ács Balázs a kötött megbízási szerződést, mint közokiratot a Törvényszék elé tárta.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/223777_118027621628854_36824_n.jpgBár a blog korábban nem foglalkozott Spák úr közpénzt érintő szerződésével (Bukodi Károly részéről sem) és annak megjelenítésével. Csupán a lakossági panaszok erősödése után az iskola tornatermének körülményeivel, amiben ugyebár erősen érintett volt Spák József. Az ott folytatott tevékenység hatására azért fogták perbe az önkormányzatot, mert hatáskörében nem járt el megfelelően. Ez volt az amikor birtokháborítás megszüntetése tárgyában  a város önkormányzata alperesként volt képviselve a panaszos felperessel szemben. Ennek az eljárásnak a hátterében az iskola tornatermének hasznosítása és a teremhasználatból fakadó jogsérelem vélelme állt. Ez időben Spák József volt birtokon belül, mint felhatalmazott személy az iskolaidőn túli ott-tartózkodásban.

Az alperes az ingatlanon tartózkodó személyek magatartásáért, mint üzemeltető felelősséggel tartozik. Szomszédai szükségtelen zavarásáért fontolóra kellet venni a nyitva tartás korlátozását, mert az alperes által tett intézkedések eredménytelenségéből arra lehetett következtetni, hogy az üzemeltetéssel megbízott személy nem volt képes elérni, hogy a bérlők tartózkodjanak az erősebb zajkeltő magatartástól.

A blog a közvélemény ellenére nem foglalkozott azzal a ténnyel, amit a benne rejlő közfeladat ellátásával kapcsolatosan mit is valósítottak meg a felek. Spák József a periratokban fellelhető vallomások szerint rendelkezett azzal a joggal, hogy ott rendezvényeket bonyolítson - amennyiben azt szabályszerűen annak a szerződésnek az égisze alatt tette, amit az iskolával, majd az önkormányzattal kötött.

A blogon ezzel kapcsolatosan nem jelent meg írás. A megjelentek csak az iskolához kapcsolt zavaró tevékenységgel foglalkozott. A bejegyzés tartalmi eleme a környéken élők petíciója és a lakóközösséget, majd a szülőket érintő közéleti problémák bemutatása volt. A helyi iskola tornatermének és a hozzákapcsolt tereknek a bérleti jogát és átadását, illetve átruházását nem is érintette az írás, hiszen akkor még a szerződés nem volt publikus. Ezt most Ács Balázs hozta elő és tárta a bíróság elé. A rendelkezésre álló információnk szerint ez a szerződött irat elérhető és kikérhető Ócsa Város Önkormányzatától, hiszen ebben közpénzek kifizetéséről történik megállapodás. Ez pedig nem más, mint olyan közokirat, amit a Képviselő-testületnek kell elfogadás (jóváhagyás) céljából szentesítenie. Valahogy úgy tűnik, ez nem történt meg. A felvetés kapcsán állítólag a jegyző márt kialakított valamiféle álláspontot e tárgyban, de azt hallani ez nem valami meggyőző.

A Pest Megyei Kormányhivatal egy válaszlevelében azt írja  az Alaptörvény VI. cikkében deklarált és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény által részletesen szabályozott, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog garantálja a közhatalom gyakorlóinak működése átláthatóságát, ellenőrizhetőségét.  A blog is kizárólag ezt teszi.
Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint az önkormányzat pénzügyeiről bárki tájékozódhat az önkormányzatnál, akár az egyes kifizetések mélységéig is.
A blog ismét csak és kizárólag ezt publikálja. 

http://www.nepszava.hu/image/?id=361273&ext=jpg&th=inline_mainBukodi Károly meghatalmazása alapján Spák József közpénzekhez jut, feltehetően közérdekből, hiszen mi másból járhatna el a polgármester. Ezzel gyakorlatilag igazolva, hogy közcélú feladatot ellátó személyről beszélhetünk, nem csak Spák József (esetében) vonatkozásában.. Így bizonyos értelemeben Spák József olyan közszereplő, aki Ócsa Város Önkormányzata nevében jár és járhat el Bukodi Károly megbízatása alapján, és -szerint. Hogy aztán ez valójában mennyire állja meg a helyét, azt majd a jövő, vagy talán pont egy bíró ítélet fogja kimondani.

Szeretné azonban a blog tájékoztatni az olvasókat és az érintett feleket, hogy ezzel a felvetéssel eddig nem foglalkozott senki. Bukodi Károly és Spák József ügyében sem érkezett magához a bloghoz, vagy a  bloggerhez közvetlenül olyan visszajelzés, netán felkérés, miszerint Spák József, vagy Bukodi Károly  helyreigazítást kérne. Az iskola tornatermének és az ott ismertté vált, abban vázoltak esetében  sem tért el a valóságtól semmi. 

http://3.bp.blogspot.com/-Vc8IDMah99A/TqJjFOxw6WI/AAAAAAAAA8M/9gFQlBBTYfU/s400/%25C3%2593csa+v%25C3%25A1rosh%25C3%25A1za.jpg
Korábban Bukodi Károly és Horváth Tamás vonatkozásában sem volt ez másként. 

Azonban ha bárkinek gondja, kételye, vagy panasza lenne, akkor annak minden lehetősége adott a kiigazításra, ha már a valóság teljes feltárását nem is kezdeményezi.

Az oldal segítségével mindenki megtalálhatja a megfelelő helyet, ahol bejelentést tehet arról a tartalomról, amelyet el szeretne távolíttatni a Google szolgáltatásaiból a vonatkozó törvények alapján. Az információk hiánytalan biztosításával elősegíti, hogy megfelelően ki tudják vizsgálni a kérelmét.

Ha olyan nem jogi jellegű problémái vannak, amelyek a Google Általános Szerződési Feltételeivel vagy a Termékirányelvekkel kapcsolatosak, a következő webhelyet keresse fel:  http://support.google.com.

Arra kérik, hogy minden olyan Google-szolgáltatáshoz adjon le egy külön értesítést, ahol a tartalom megtalálható.

Fontos!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy minden megkapott jogi értesítő másolatát elküldjük a Chilling Effects számára (http://www.chillingeffects.org) azzal a céllal, hogy közzétegyék, és megjegyzéseket fűzzenek hozzá. A Chilling Effects az Amerikai Egyesült Államok jogi karainak közös projektje, amelynek az a célja, hogy adatbázist és információkat biztosítson azokhoz a kérelmekhez kapcsolódóan, amelyek bizonyos internetes információk eltávolítására vonatkoznak. A Chilling Effects eltávolítja a küldő személyes adatait (pl. telefonszám, e-mail cím és cím). Erről bővebben az alábbi, a Chilling Effects projektről és az átláthatóságról szóló szakaszban olvashat. 

Tehát akkor, amikor Bukodi Károly polgármesterként, vagy magánszemélyként az olvasói megjegyzéseket panaszolja, akkor bizony arról értesítést kell küldeni. Enélkül ugyanis nem működik a rendszer. Enélkül nem senki nem juthat hozzá az adatbázishoz, és nem kap információt sem. Ács Balázs jogi képviselőként nem tudni ezt hányszor és miként tette meg, s hogy ez esetben milyen választ kapott - már ha volt ilyen.  Tudomásunk azonban ilyenről nincs. Feltételezhető, hogy az eljáró ügyvéd ezt az utat nem is járta be, hiszen erre még csak utalást sem találni. Tehát alapvetően nem is emelt kifogást a bloggal, vagy annak írásaival szemben.  Így számunkra érthetetlen Fodor László meghurcoltatása. 

Szeretnénk tájékoztatni az olvasókat, hogy a blogot vagy magát a bloggert ilyen, vagy más szempontból soha nem marasztalták el.

Maradunk továbbra is a nyilvánosság és a közérdek szolgálatában.

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése