2017. június 26., hétfő

Gyál lehúzza Ócsát - ezért nem lettünk kedvezményezett járási település ( - bezzeg a fejlettebb dabasi régió igen)

Ócsa a térség, és a járás, egyik legjobban elmaradott települése. A Gyáli járás tekintetében sem hiszem, hogy Felsőpakonyt megelőzni, hiszen a helyi polgármester és az ottani (Szűcs Lajos) országgyűlési képviselő jóvoltából sokkal dinamikusabban fejlődik, mint városunk.

Gyál - Ady Endre ált. iskola
Érdekes ez az egész fel- és elosztás, mert amikor járásokról beszélünk, akkor teljesen más képet kapunk, mintha a választási körzetek szerint tekintjük át a települések besorolást. Így bizony nagyon vegyes és eltérő értelmezést nyer az országos politikában és a fejlettségi mutatók során fejlettség, a támogatás és a járási viszonyítás. 

Itt van például Ócsa, ami a Gyáli járáshoz lett csapva, de térségileg sokkalta inkább lenne sorolható Dabashoz, mivel közigazgatásilag (jog, igazságszolgáltatás, rendvédelem, egészségügy,) a másik járáshoz tartozik. Az ócsai lakos a szomszédos járásba, Dabasra kénytelen utazni kötődéses dolgai intézése érdekében, holott Dabashoz semmi közünk nem lenne. A közlekedés iránya is inkább a főváros felé orientálódik, mintsem a távoli Dabasra. 


Dabas a kedvezményezett körbe került - Ócsa ismét nem részesedik a jóból
Dabas persze egy jó, és fejlett járási központ, amihez 10 település tartozik. Köztük 2 város (Örkény és Újhartyán) valamint 2 nagyközség (Bugyi és Inárcs) valamint több község, úgy, mint Kakucs és Újlengyel. Összességében 48 ezret meghaladó lakossal. Népsürüssége, 79 fő/km2

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/HUN_Gy%C3%A1l_C%C3%ADmer.svg/112px-HUN_Gy%C3%A1l_C%C3%ADmer.svg.pngGyál a számunkra kijelölt járási székhely 1 várost (Ócsa), egy nagyközséget (Alsónémedi) és egy községet (Felsőpakony) foglalmagába. Összesen 40 ezer valahány fő lakja. Népsürűssége: 236 fő/km2.

Területi nagyság tekintetében a Dabasi járás majd négyszer akkor, mint a Gyáli. 

Dabas lakossága alig több, mint 1/4-e a járás teljes populációjának. 

Gyál - Bóbita bölcsöde
Gyál esetében ez az arány több mint 50 %, ami ugyebár azt jelenti, hogy a járás össznépessége javarészben Gyál városának területén él. 

A Dabasi járás tekintetében ez a szám inkább a települések többségére tolódik. Vagyis, a járásban élők javarészt nem a járásközpontban hanem a hozzá csatolt más településeken élnek. (Ebben a viszonyításban Ócsa nem szerepel, hiszen nem oda tartozik a város. Az, hogy a szakrendelések, a rendészeti és jogi ügyek oda lettek diszponálva, ez esetben nem számít.)

Gyál tehát a fejlettségi mutatók tekintetében több mint ötven százalékkal veszi ki a részét, ha járási tekintetben nézzük.

Dabas, a hasonló fejlettségi szintjén közel 30 százalékkal van jelen. Ilyen számítástechnikai eszközökkel sikerült elérni a megyénél, hogy a közgyűlés a Dabasi járást kedvezményezett járássá nyilvánítsa, míg a gyálit veszni hagyja.

Szégyenletes, és vállalhatatlan figurák Ócsán - nem csak politika
Szégyenletes ez a döntés az Ócsát képviselő Horváth Tamásra és eddigi pályafutására nézve, valamint az olyan országgyűlési képviselőkre, mint Szűcs Lajos és Pánczél Károly, mert ők mint érintetett részesei ennek a szomorú történetnek.

Szűcs Lajos helyi lakosként jól ismeri Ócsa elmaradottságát, és sanyarú sorsát, nem csak azért, mert itt élősködik, hanem azért is, mert a korábbi időszakban Ő volt a város parlamentere. 


Pánczél Károly személyére nézve azért szégyenletes ez a ráhagyásos viselkedés, mivel sokáig Gyál országgyűlési képviselője és alpolgármestere volt, aminek folytán sikerrel tornázta fel a települése infrastruktúráját, ami jelen esetben Ócsa hátrányára került beszámításra. Ócsa csatornázatlan főútja - nem vagyunk kedvezményezettek
Pánczél Károly körülbelül ugyanolyan semmittevő tevékenységet fejt ki, mint ahogy tette ezt korábban Szűcs Lajos Ócsa vonatkozásában, annyi különbséggel, hogy az előbbi legalább nem lakik itt, míg az utóbbi sajnos igen. 

Így most ennek a három embernek a gyalázatos munkája nyomán és járásunk 3 érintett polgármesterének (a 4. a gyáli, aki köszöni jól elvan ebben a helyzetben) sikertelensége nyomán nem kapunk kedvezményeket.

A kedvezményezett települések sorába lépett a nálunk sokkalta jobb helyzetben levő Dabas, a rendezett településképpel és nagyobb fejlettségi szinten álló Bugyi, a gyorsabb és jobb budapesti bejutással bíró Inárcs, Kakucs és Újhartyán. Valamint a szintén jobb körülményekkel bíró Örkény.

Igazából fel sem fogható, hogy a megyei közgyűlés soraiban ülő képviselők mennyire vannak képben a helyzettel. Hogy az országgyűlési képviselők mennyire szarnak bele az általuk képviselt körzetek településein élők soraiba. 

Szégyen ez a demokráciára, és a kormánypárti Fideszre egyaránt.

Kedvezményezett járások b
Alsónémedi, Felsőpakony és Ócsa nem kedvezményezett település - a mi érdekünkben nem jártak el a képviselők

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti adatokból képzett komplex mutató alapján határozza meg a járások területi fejlettség alapján történő besorolását.

pestmegyelapjaA járásokat területi fejlettségük alapján a következő kategóriákba sorolja:
- fejlesztendő járások
- kedvezményezett járások,
- komplex programmal fejlesztendő járások
- regionális szempontból kedvezményezett járások.


Ócsa romokban hever, mégsem váltunk kedvezményezett településsé
A kedvezményezett járások, azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga. Pest megyében kedvezményezett járás eddig a nagykátai, a nagykőrösi, a ceglédi és a szobi járások voltak.

Azokban a megyékben, ahol a kedvezményezett járások lakónépessége nem éri el a megye lakónépességének 30%-át, a megyén belüli kohézió erősítése érdekében a megyei közgyűlések regionális szempontból kedvezményezett járásokat jelölhetnek ki.

Pest megyében a járások közül sorrendben emelkedő sorrendbe állított lista szerint a dabasi, az aszódi és a ráckevei járás következik. A regionális szempontból kedvezményezett járások a kedvezményezett járásokkal azonos elbírálásban részesülnek. 

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése