2017. július 8., szombat

Több éves hátrányba kerültünk az önrendelkezés és az önvédelem terén - máig nincs bevethető egység Ócsán

Valójában nem lehet eldönteni, illetve nem tudni, hogy kit terhel nagyobb felelősség azon mulasztás során, mely a helyi önkéntes tűzoltóság korábbi, az önkormányzat által meghirdetett és Boros Tibor személyes gondozásába rendelt toborzást követő több éves tétlenség okán a megalakulás hátráltatása során érte a várost. 

Mint ismert, az városi önkormányzat honlapján hirdette meg 2014-ben a városi önkéntes tűzoltóság létrejötte érdekében a toborzást, aminek szervezésére Boros Tibor vállalkozott. Azonban a jelentkezéseket begyűjtő Boros Tibor és a mögöttes önkormányzati vezető Bukodi Károly polgármester semmi érdemit nem mutatott fel az egység létrejötte érdekében.


Boros Tibor és Bukodi Károly az elmúlt évek során egyszer sem tett közzé beszámolót, vagy jelentést a felhívásban szereplő toborzás eredményességéről és az önkéntes védegylet alakulásának sorsáról.

Bukodi Károly önkormányzatának újságja, az Ócsai Kisbíró soha nem számolt be arról, hogy a városi önkéntes tűzoltóság létrejöttében milyen előrehaladás született.


Az elmúlt évek alatt kizárólag a blog unszolására szólalt fel Boros Tibor, aki 2016-ban szinte tőlünk várva  a megoldást, ezt tette közzé:

 Adjon inkább 15 millió Forintot és 50 főt, hogy a szolgálatot el lehessen indítani! A képzést és szolgálatszervezést megoldom. Kell még kb. 15 fő, akinek "C"-kategóriás jogosítványa van. Várom válaszát!

A toborzás nem került egyetlen fillér közpénzbe se. Országos viszonylatban sorra szűnnek meg az ÖNKÉNTES tűzoltó egységek.
VálaszTörlésjelezte 

Természetesen pénzzel nem szolgáltunk, elvégre a blog nem, hogy támogatásban nem részesül, de egyetlen fillért sem vesz el a kasszából, ellentétben az akkor még Boros nevével jegyzett polgárőrséggel, aki közpénzekben részesül. 

A helyi önkéntes tűzoltóság létrehozatalát sem a blog, hanem Boros Tibor vállalta fel, akinek a neve az önkormányzat által közzétett felhívásban, mint a toborzásban megnevezett személyként van jelen. Tehát Boros Tibor szerepe, és ebbéli felelősségvállalása megkérdőjelezhetetlen.

Ócsa Városi Polgárőrség fényképe.
Boros Tibi a Facebooknak pózolt - köszönjük a megosztást
Kérdés már csak az, hogy mennyiben voltak igazak és valótlanok az általa közzétett információk.  Az ugyanis nem igaz, hogy országos viszonylatban sorra szűnnek meg az önkéntes tűzoltó egységek. Az sem igaz, hogy a szerveződést nem támogatnák. 

Vagyis Boros szavahihetősége komoly kételyeket vet fel. 

A toborzás éveiben is több önkéntes szerveződés jött létre országszerte. 2014-ben, 2015-ben és '16-ban is jelentős támogatást ítéltek oda az ilyen szerveződéseknek. 

Ócsa mindettől elesett, mivel Borosék képtelenek voltak, vagy pedig nem is akarták felállítani és létrehozni azt a szervezeti egységet, amit a BM-Katasztrófavédelem és más gazdasági szerveződések támogatásban részesíthettek volna.

Ezzel Ócsa nem csak a közbiztonság erősítésétől, a vagyonvédelem-, é biztonság növelésétől esett el, hanem jelentős - mondhatni több milliós - támogatástól is elesett.

Ez a veszteség bizonyos értelemben a város dolgaiért felelős Bukodi Károly polgármestert ugyanúgy terheli, mint Borost Tibort, akit a toborzás, a szervezés, és a lebonyolítás sikertelenségének, a felelőssége terhel. Ennek a kudarcnak okán esett el Ócsa azoktól a lehetőségektől, amiket más sikeres és működő egységek vehettek birtokba.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fényképe.
A jelentős értékű eszközöket Csákvár és Lajoskomárom önkéntesei vehették át 
A kártétel jelentős. 

Példaként vegyük alapul, hogy július 6-án is két gépjárműfecskendőt adtak át egy-egy önkéntes tűzoltó-egyesület számára.  A jelentős értéket képviselő eszközöket most Csákvár és Lajoskomárom önkéntesei vehették át.

Ócsán az elmúlt két év alatt még egy lapátot sem sem sikerült beszereznie az induláshoz Borosnak, annak ellenére, hogy legutóbb egy poroltóval azért kiállt a közösség elé szerepelni a népszerűséget jelentő közösségi fotózáshoz.

Időközben Boros féle tehetetlenséget megunva, újra indult Ócsán és környékén a toborzás, de a város önkormányzata ismét lemaradt a promócióval, mivel a városi újság késve hozta le a hírt, és Bukodi polgármester sem verte nagydobra a kezdeményezést. A saját megszokott gyakorlatához képest ezt a hírt nem jelezte előre közösségi oldalán mint ahogy azt más, általa népszerűsítendő, vagy önfényező  eseményekkel szokta.

Éppen egy hónapja indult útjára ismét az útkeresés

Ezzel is látszik, hogy Bukodi Karcsink számára mennyire volt kiemelt és fontos az ócsai önkéntes tűzoltóság létrejötte. 

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése