2017. július 17., hétfő

Kitekintés: nézzük például Újhartyánt - azt a kis települést, mely megelőz és többszörösen ráver a nagy Ócsára

Mottó: 
Szeretek kitekinteni, mivel ez által nem csak a minket övező dolgokat látom, hanem távlatokban is tudok szemlélődni.  Ez nem egy különleges képesség, hanem egy gyerekkorból származó, oda visszavezethető  lételem, amolyan emberi ösztön.
 
https://www.google.hu/maps/vt/data=VIMKlnPZ1U-yvi8maWdJUjKkex2Pze-qw2_sBuyw4fv22mgPZjp2xtim2oCxAAj78E1yFgPgNeXuN4z6otNhJhzTYuGcguq4x958f59OQvmIECtCMiIbLhMllZd_uFYvPW-4Tqk7EL5jnx7sndAR8BfhQORy65LKA6b1zkB4ftXItXxvkdQYyTGX5r_dTbur7NtxIhb5ULVtC1E0wlav
Újhartyán egy olyan település, ahol a népesség száma nem éri el Ócsa lakosságának 1/3-t. 2015-ös adatok szerint 2753 fő lakja. Jogállása szerint város, mint Ócsa, mégsem mondhatjuk, hogy egyenrangúak lennénk. Nem azért, mert Újhartyán még nálunk is kisebb. Nem.  

Az ott tapasztalható felfogás és hozzáállásbeli különbségek azok, melyek különbbé teszik Újhartyán a mi városunktól. Hiába is próbáljuk hasonlítgatni magunkat a szerint, hogy itt is fideszes, meg ott is azonos párthoz tartozó a vezetés. A két különböző ember teljesen más szemléletet képvisel. 

Ócsa esetében egy megszállott, focimániás emberke az, aki bizonyítottan nem képes az itt élőkért cselekedni. Regnálása alatt a város jóformán semmit nem változott, miközben más települések egyre csak fejlődtek.

http://www.ujhartyan.hu/dynamic/nyitooldal//polg_hiv/cimer.jpgÚjhartyán a középkorban is lakott település volt, azonban a török hódoltság ideje alatt elnéptelenedett. A Grassalkovich család nevéhez fűződik az újbóli betelepítése. Újhartyánba 1764-ben érkezett az első negyven sváb család. A sváb gyökerek a mai napig fontosak az újhartyániaknak, ami az életszemléletben, a munkához való hozzáállásban, sőt, a gasztronómiában is tükröződik. Ez utóbbi a Hartyánfeszt rendezvényein is megtapasztalható.
Újhartyán polgármestere hangsúlyozza, települése az első példa arra, hogy egy község úgy kapta meg a városi rangot, hogy előbb nagyközséggé vált volna. Nagy utat járt be ez a hely, amely Schulcz József szavai szerint a nyolcvanas években még egy funkció nélküli, „elsorvasztásra ítélt” község volt. A rendszerváltással együtt azonban új lehetőség érkezett: az itteniek a kezükbe vehették a sorsukat, és ők éltek is vele.

A térség életminőségét mutatja, hogy emelkedik a fővárosból az Újhartyánba és a környező településekre betelepülők aránya. Iskolánk hagyományos német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola. 240 diák és 17 pedagógus éli mindennapjait az épületben, melyet 2000-ben újítottak fel. A közel 100 milliós beruházás során elkészült épületegyüttes „Építészeti Nívódíj”-at kapott. Az 1998-ban bevezetésre kerülő nemzetiségi oktatás mérföldkő az iskola életében. A gyerekek az első évfolyamtól kezdődően heti öt órában ismerkednek a német nyelvvel, valamint órakeretben a nemzetiségi tánccal. Óvoda német nemzetiségi nevelést, a helyi néphagyományok ápolását, a német nemzetiségi nevelést a község történelmi örökségeire alapozva, szülői kezdeményezésre, a játékos nyelvtanítás hagyományos alapjaira építve fejlesztettük ki. A kétnyelvű nevelésben kiemelkedő fontosságú a játék, mert lehetőséget rejt a nyelvi ismeretek önként vállalt reprudukálásához, alkalmazásához. A hagyományőrzés erősíti az óvodai élet hagyományait és a népszokást őrző természetóvó jeles-napokkal gazdagítja azt. Ez az ünnepekre hangoló örömteli közös tevékenység a gyerekek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol, teljes személyisége fejlődik. A néphagyomány szellemében nevelkedett gyermek, alkotó kölcsönhatásban él a természettel, ráérez arra, hogy a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás örömét, a múlt értékeit, a környezetért érzett felelősséget. Értelmileg fogékonyabbá, érzelmileg gazdagabbá válik.

  
Újhartyán Város Önkormányzata az évek folyamán és így az idén is több felújítást és fejlesztést tervezett a településen.

http://www.andreinamed.hu/images/ellatasi_terulet.jpgÚjhartyán ma egy kulturált, kedves osztrák kisvároshoz hasonlít. Budapesttől 40 km-re van és a Volánbusz napjában 20 járatot (óránként) biztosít hajnali 3:37-tól 21:47-ig. A távot ma kevesebb, mint egy óra tudják le. 

Ez Ócsa tekintetében 30 km távolság és ugyanúgy egy óra időtartalommal járó utazást jelent, kevesebb buszjárattal. 

Ócsa városvezetése felett eljárt az idő. Az önkormányzati vezetők elszalasztották a lehetőségeket és nem voltak képesek élhetőbbé tenni a rájuk bízott várost. Sem a kínálkozó pályázatokat, sem a város adottságait nem voltak képesek kiaknázni. 

Újhartyán képes volt arra is, ami Ócsának eddig nem sikerült. Az ipari park és logisztikai központ kiépítésének első ütemeként elérhető 90 ha-os területen belül 24 ha-on két Japán, egy Osztrák, egy Svéd – Magyar, egy Amerikai központú, egy Holland és egy Amerikai a II ütem első betelepülője egy ír cég. A betelepült cégek közül két cég a Közép – Kelet európai regionális központ építette fel Újhartyánban. Az Ipari Park területe Újhartyán külterületén. a településtől DK-re, az M5 autópálya K-i oldalán fekszik. Az M5 autópálya a település szerkezetének meghatározó eleme, ettől nyugatra helyezkednek el a lakóterületek és a vegyes területek, míg keletre a meglevő és a tervezett gazdasági területek találhatók. 

http://www.ujhartyan.hu/dynamic/nyitooldal//polg_hiv/ipari_park.jpg
Ipari parkkal rendelkező vetélytársak a térségben Bugyi, Gyál és Üllő  - az M0 és az M5 autópálya közelsége és ezek pozitív helyzeti energiája révén Ócsa lehetőségei kiaknázatlanok maradtak

Ócsán ilyen terület nem került az önkormányzat által kijelölésre. Így lehetőséget sem teremtettek arra, hogy itt Újhartyánhoz, vagy máshoz (Gyál, Alsónémedi stb.) hasonló iparlétesítmények alakuljanak ki illetve jöjjenek létre. 

Újhartyán településen a közművek az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek keresztül, mivel a víz-, gáz-, és villamosenergia-ellátáson túlmenően folyamatosan épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a hírközlés/távközlés valamennyi vételi lehetősége rendelkezésre áll.
Az összes közmű kiépült az ipari park első 24 ha-os ütemében. Az összes infrastruktúra elérhető a térségben, és a szerződéskötést követően 4-6 hónapon belül kiépítésre kerülnek a közművek a második ütemben is. 

Ócsának ilyen, és így kiépített területet nem hozott létre.

Míg Újhartyán folyamatosan fejlődik a városvezetése által, addig Ócsa stagnál, vagy inkább leépül.

Újhartyán önkormányzata ebben a hónapban két gépkocsit vásárolt, az egyiket a háziorvosi szolgálat kapta.

http://www.ujhartyan.hu/dynamic/img_7207.JPG
Egy napon került átadásra a két új autó - az egyiket a helyi járőrszolgalat kapta az önkormányzattól (- Ócsán a polgármester)

Ócsán az önkormányzat tavaly vett egy új autót a költségvetés terhére, amit a polgármester saját használatára rendelt. 

Ócsán sem a polgárőrség, sem az önkéntes tűzoltóság, de az egészségügyi szolgálat sem részesült Újhartyánhoz hasonló támogatásban.

http://www.ujhartyan.hu/dynamic/img_7217_1.JPG
Újhartyán: 2017. július 14-én átadásra került az új ügyeleti autó is - nem így Ócsán

Újhartyán viszonylag szerény méretei ellenére is élénk közeg, ahol erős a települési identitás, a lokálpatriotizmus és az ebből fakadó jelentős helyi részvétel nemcsak a kulturális, hanem a szélesebb értelemben vett közügyekben is. A településen élő német nemzetiséghez kapcsolódó hagyományok, szokások nagy hatást gyakorolnak az egész település életére: a kulturális életet fesztiválok, tájház fémjelzi. Az újonnan felépített közösségi tér (Faluközpont) számos kulturális rendezvénynek és eseménynek ad helyet, ebben működik a települési könyvtár is, az itt kialakított rendezvénytér Dél-Pest megye legnagyobb alapterületű területű tere.

Ócsán a Városháza előtti füves terület az, ami mindezt a szerepet próbálja betölteni a városvezetők elképzelései szerint.  A kettő közti különbség akkora, amekkora a két településvezető alkalmassága, és a közösség érdekében tett erőfeszítései, pontosabban sikerei és eredményei közt fellelhető.

Mert míg Újhartyán sikeresen fejlődő városképet áraszt, addig Ócsa egy lepusztult, törmelékes, lehangoló településként jelenik meg az idelátogatók előtt. 

A két város közti különbség a közterületek külcsínén szintén feltérképezhető - szembeütköző a különbség ( - romhalmaz Ócsa központi vasútállomásának látványa)

Újhartyán lakókörnyezeti felépítésében a morfológiai és funkcionális jegyek egyaránt a kertvárosias elemek dominanciáját mutatják, a település kompaktmérete és a szerkezeti egysége egyaránt olyan kisvárosias élhetőségről tanúskodnak, amely nyitott rendszerként viselkedve nem csak alkalmassá teszik a  népességének megtartására, hanem annak gyarapítására is. 

A település rendelkezik egy rekreációs jegyeket is magán hordozó központtal, ahol bowling, wellness részleg, konditermek is megtalálhatók. 

Ezen felül a Gyémánt Lovaspark fedett lovardával és rekreációs szolgáltatásokkal várja a pihenni vágyókat, érdekesség a lovas terápia lehetősége is. 

A sportélet is igen élénk a településen, a labdarúgás és asztalitenisz hosszú múltra tekint vissza. A városi labdarúgócsapat is Ócsát megelőzve maradt a megyei II. osztályban. De nem csak ebben jobbak.

Újhartyánban lakossági igény mutatkozik a településen uszoda felépítésére is a hozzá kapcsolódó tenisz-, valamint squashpályákkal, kiegészítő szolgáltatásokkal vegyes szerkezetben. Ezt az ottani  városvezetés is így gondolja.

A település közterületei rendezettek, az önkormányzat és a lakosság is nagy gondot fordít megjelenésükre, ápolásukra.

Nem hiába a gondos gazdaként funkcionáló polgármester és a léha focista képén tetszelgő ficsúr közt jól kivető a különbség. 

Újhartyán minderre jó példaként szolgál a számunkra.

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése