2017. január 2., hétfő

Nem dobhatunk ki mindent szemetet - befuccsolt a polgármester környezetvédelme ( - szenny zöldülés helyett)

Tavaly hirdette meg Ócsa polgármestere és a mögöttes kör a Zöld Ócsáért programot, mely a múló hónapok során kiderült, nem egy áttörés volt, mely új szemléletet, törekvést, továbbá más életvitelt vázolt volna fel és végül a környezettudatos szemléletet vezette volna be Ócsa közéletébe és az emberek irányultságába. 
 

Nem, mert ez csupán egy célt szolgált, méghozzá a Föld Órája keretében meghirdetett környezettudatosságot meglovagolva azt látszatot kelteni, hogy Ócsa mindent megtesz a a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémák mérséklése érdekében. Ez persze nem volt igaz, mert maga az ócsai önkormányzat vezetésének hozzájárulásával sikerült a város legnagyobb környezetszennyezését elkövetni. És, hogy micsoda képmutatás lakozott ugyanezekben az emberekben, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maguk az engedményesek tűzték a lobogójukra a Zöld Ócsáért szlogent, amivel a természetbarát zöldítés képzetét keltették, miközben már a Pest Megyei Kormányhivatal PE-KTF/25740/2015 és PE-KTF/7751/2016 sz. alatt már hónapok óta vizsgálatot folytatott az Ócsa 090/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon illegálisan elhelyezett veszélyes hulladékokkal kapcsolatosan. A Kormányhivatal 2015 májusában fedezte fel egy be nem jelentett helyszíni bejárás során a nagy mennyiségben többszörösen jogsérve lerakott törmelékeket.

Ócsa önkormányzati vezetése elismerte, hogy annak nevében a vezető tisztségviselője állapodott meg a terület hasznosítására akkor, amikor azt az építkezésen kitermeltek lerakásra és az önkormányzati ingatlanon elhelyezésre engedélyezte

Volt pénz a beruházásra és a hulladékelhelyezésre - Ócsán csak segíteni akartak
 Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az önkormányzatunk nevében valaki megállapodott az ócsai parkolóberuházásban résztvevő egyik alvállalkozóval, - aki éppen az ott keletkező építési törmelék, a sitt elszállítását vállalta, - hogy az önkormányzat biztosította területen elhelyezheti az építkezés során kitermelteket. A Kormányhivatalnál azonban azt mondták, hogy csak termőföld elhelyezésére adott engedélyt az a megállapodás, amit az önkormányzatunk illetékese kötött a fuvarozóval. Ilyen egyezségre - megkötésre,  képviselőtestületi döntés és határozat, testületi felhatalmazás nélkül - a polgármesternek és az alpolgármesternek sincs (önálló) lehetősége. 

Ezt támasztja alá az is, hogy korábban már abból is balhé volt, hogy az alpolgármester maga engedélyezte a volt strand területén a városban összeszedett zöld hulladék (lehulló levelek és avar) elhelyezését ott, ahol a testület nem járult hozzá. Aztán a strandot, mint önkormányzati ingatlant azóta is csak testületi jóváhagyással engedélyezik átadásra, hogy aztán azt a maguk javára hasznosítsák (akár méhkaptárak kihelyezésére) a helyi vállalkozók. 

A jegyzői is tudott a cselekményről, hiszen időt kért - intelem a lakosságnak
Más korábbi esetekben szintén botrány lett abból, a mikor a testület megkerülésével született döntés, vagy megállapodás a városvezető és más vállalkozó közt. Ilyen ismert eset volt, amikor az iskola tornatermének hasznosítására úgy kötött megbízási szerződést a polgármester, hogy arra vonatkozóan nem volt mögöttes testületi jóváhagyás (határozat). 

Hasonló balhé lengte körül a Lakatos-ház elbontását, ami úgyszintén nem rendelkezett előzetesen testületi engedélyezéssel avagy jóváhagyással. 

Mindezek az esetek azt igazolják, hogy a városvezetés képes a képviselők megtévesztésére, kijátszására illetve a testületi döntés nélkülözésére bizonyos esetekben vagy érdekek mentén.  

Látható mód a számos botrányos ügy sem okozott gondot és nem jelentett akadályt egy újabb  testületet mellőző különmegállapodás, egyfajta egyezség megkötésére, amikor 2015 tavaszán alkalmat és lehetőséget biztosítottak szintén egy haszon-érdekelt vállalkozónak arra, hogy egy Eu-s beruházás keretében kitermelt építési felesleget, (a szemetet a törvényes lerakó helyett) a város területén ássák be.

A mögöttes rakódóval igyekeztek gondosan betemetni, "elásni" a szemetet a város területén- mégis lebuktak - mi ez, ha nem korrupciós cselekmény (- ráadásul a meghatározás szerint mindez a veszélyes hulladék)
 
Ezzel a "jótéteménnyel" a Bukodi-Horváth adta ócsai vezetés a város legújabb-korabeli történetének egyik legnagyobb környezetszennyezését követte el azzal a megállapodással, amit az önkormányzat nevében mint valami engedélyt kontrollálatlanul kiadtak a vállalkozónak. Az önkormányzati ingatlanok felett amúgy sem dönthettek volna maguk a város vezetői, de a jelen "hasznosítás" esetében ezen túlmenően egy olyan volumenű gazdasági érdek - egy részről előny, vagy más részről akár sérelem, - állt elő, ami nagyon erősen gazdasági jellegű bűncselekmény (korrupció) gyanúját veti fel az engedélyező és a fuvarozást végző (önkormányzat nevében eljáró képviselő és a fuvarozást végző B2 Trans egyezségben érintett ügyvezetője) közt. 

Nemzeti cégtár - B2 TRANS Kft: Bognár Csaba (an: Huth Szilvia) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2200 Monor, Kodály Zoltán utca 12. (- elérhető, nyilvános adatbázis szerint)

http://nagykovacsi.hu/wp-content/uploads/2015/08/pmkh2012.jpgA Pest Megyei Kormányhivatal illetékesei azonban nem akartak büntetőfeljelentést tenni az észlehető érdeksérelem, másrészről a mértéktelen illetve nagyfokú előnnyel járó, a városi önkormányzatnak hasznot, bevételt nem hozó, de azt aránytalanul megterhelő ügyben. Ezzel a Kormányhivatal zöld-hatósága, az ügyben eljáró Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya is komoly cinkosságot vállalt, hiszen ez esetben semmiféle vizsgálati szakot, nyomozati eljárást nem kezdeményezett, és hivatalból sem tett büntetőfeljelentést. Máig nem tudni, hogy mindezt a főosztályt vezető dr. Bartus Adrienn vállalja magára, vagy felettesi nyomásra amolyan kötelezettként tette és viseli? 

Tamás sem igényelt erre jogsegélyt
Mindenesetre a rendőrség szerint azért nem indult eljárás, mert azt nem jelentették feléjük. Sem az önkormányzat, sem a közterület-felügyelet, sem pedig a Boros vezette polgárőrség, de még a lakosság részéről se érkezett hozzájuk bejelentés, illetve feljelentés az ügyben. Más esetben apróbb esetekben pedig többször fordult már az önkormányzat az igazságszolgáltatáshoz. Most azonban nem, annak ellenére sem, hogy a becsapott fél látszatát hozták fel védekezésül. Az ártatlanságuk védelmében mégsem fordultak most a jogi rendezés felé. Vajon miért nem indítottak eljárást az önkormányzatoldaláról? Miért nem perelték az egyezséget megszegő B2 Trans ügyvezetőjét, holott több ügyvédet is fizettek más ügyek során?

http://www.csaladinet.hu/gallery/2011-11-29_rendorseg_pestmegye_logo.jpgA Pest Megyei Rendőr-főkapitányság-on szintén nem tudnak arról, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal részéről bárki is ügyet kezdeményezett volna az ócsai környezetszennyezés vonatkozásában.

Mindez tehát azt mutatja, hogy a felek nem a feltárásban, hanem inkább az eltüntetésben voltak mind érdekeltek. Ez pedig úgy tűnik nem más, mint egy nagy szemétség együttes elhallgatása, eltusolása. Amolyan szerecsenmosdatás, aminek egyetlen célja a piszkos gyerek szennyesének kisikálása. 

Ócsa vasútállomás P+R parkolóberuházás során kitermelt (nem termőföld) képezte az alapot az önkormányzat 090/3 hrsz.-ú ingatlanján - megegyeztek a fuvarossal

Nos egy ilyen mögöttes cselekménysorozattal álltak neki a Zöld Ócsáért programot meghirdetni és lakossági szemétszedést kezdeményezni. Micsoda arcátlanság volt ez az intézményvezetők, a polgárőrség bevonásával, miközben mindannyian tudhatták, hogy az útmentén elszórtakon túl az önkormányzat zárt területén tonnaszámra áll a helyi vezetés által engedményezetten átadott ingatlanon a szemét. Az, amit a városi parkolóberuházás során törmelékként felszedtek és hónapokon át hordtak, majd az önkormányzat földterületén leterítették, s beásták; - mindezt tudták, mégis elhallgatták. Amúgy az építési betontörmelék veszélyes hulladék, amit egy normálisan működő hivatalnál nem lehetne úgy kezelni, ahogy itt és a kormánymegbízott által képviselt megyei hivatalnál teszik.

Még a májusi lebukást követő hónapokban is vittek ki szemetet - a Boros vezette polgárőrség nem jelezte a visszásságot ( - tudták honnan fúj a szél)

 Visszaemlékezve az akcióra elmondhatjuk, hogy 2016 legnagyobb arcátlansága és képmutatása volt a Föld Órája kapcsán, és a Zöld Ócsáért címen meghirdetett szemétszedés. Mert miközben az út menti szemetet szedették zsákokba, a szülőkkel, gyerekekkel karöltve a hivatalhoz kötöttek, addig az önkormányzat területén tonnaszám áll a hulladék. Bukodiék véletlenül sem küldték arra a rakodógépet, vagy a teherautót. Horváth sem állt be a szemétszedők közé. Aztán még azt sem szedték fel, amit ennek a meghirdetett akciónak a keretében kellett volna, mert az egész látványosság délt követően egy közös bográcsozással be is fejeződött. Az összes ezt érintő dolog, tájékoztatás, csak parasztvakítás, és propaganda volt.

A hulladékok azóta is ott vannak, ahol hagyták. Sőt a város szélét újabb kupacok színesítik. 

Nem dobhatunk ki minden szemetet az erdő mentén - az önkormányzat és a városvezetés is hibáztatható ( - senki nem felügyeli a területet)

Ócsán sem a közterület-felügyelet, sem a polgárőrség nem képes megakadályozni az illegális hulladéklerakásokat.  De miként is várható ez el tőlük, amikor köztudottan az önkormányzat az, aki nem tesz meg mindent a tiszta, egészséges és zöld környezetért, a városban élő lakosságért.

A Boros elnökölte polgárőrséget is inkább csak az érdekelte, hogy miként tud minél több támogatást szerezni és a városvezetés elvárásainak megfelelni. A lakossági érdekek képviselete, a panaszok már kevésbé foglalkoztatták. Erről nem egy eset vált ismertté. Az is mert és mások által feltárt hulladéklerakásokkal kapcsolatosan semmit nem képesek felmutatni. Ebben nem mutattattak fel olyan eredményességet, mint a focimeccsek ész oxyfa ültetvények biztosítása során. Egyetlen jelentésük, beszámolójuk nem ismert, melyben Ócsa legnagyobb környezetszennyezéséről tennének beszámolót. Az ezzel kapcsolatosan végzett munkájukról, érintettségükről nem  tett említést az azóta már lemondott elnök.

Ócsán máig nincs aki gátat vetne a szemétkihordásnak - se közterületes, se mezőőr, se polgárőr nincs erre ( - továbbra is szemetelnek)

Boros Tibor korábbi elnöksége alatt így az sem került az anyagba, hogy Ócsa 090/3 hrsz.-ú ingatlanját építési törmelékkel terhelt betontömbökkel hordták tele. Ezt az elnöksége alatt közismerten senki nem jelenthette a hatóságok felé. Még a polgárőség lovassága sem volt képes felfedezni az esetet, pedig pont az ilyen külterületi esetekre hivatkozással kaptak központi segítséget az egység megalakításra. Bár a városon belül szeretnek parádézni, és erről fényképeket közzétenni, de a szemétkupac mellől vagy azok megakadályozásról még egyszer nem láttunk jelentést.

Ócsán pedig köztudott, hogy a rendőrséghez is eljutott a helyi környezetszennyezés híre. A benne érintettek mind ismertek. Nagy nyomozásra sem lenne szükség, hogy feltárják az ügyet, hogy vádemelési javaslattal továbbküldhessék. Hivatalból azonban nem indult eljárás annak felderítésére, hogy történt-e bűncselekmény. Ócsa körzeti megbízottjai valószínűleg nem mernek lépni a mögöttes politikai vonulat okán.

Elvégre a Kormányhivatal, a Polgármesteri Hivatal mind egy párt képviselte hatalmi egység része. Ki lenne az a tökös legény, aki képes ezzel a pártos egységgel szemben fellépni? Inkább Boros is lelép, mintsem ezt tenné.

45/2004.(VII.26) - (2) Az építési és bontási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék kezelésére külön jogszabályokban foglaltak az irányadók. .... Betontörmelék.

És amíg Ócsa városvezetésében nem lesz változás, addig az emberek hozzáállása sem lesz más, mint amit az önkormányzatból tükröződik feléjük. 

*

1 megjegyzés:

  1. Mi van Kedves? Újabb stílusváltás? A betontörmelék már nem veszélyes hulladék? Több írásodban is ezt állítottad. Persze, lehet veszélyes, de csak akkor, ha a lábadra, vagy a fejedre esik. Arról miért nem számolsz be, hogy a területet rekultiválták? Kókler....... :)

    VálaszTörlés