2017. március 7., kedd

Nem maradt tétlen a felmentett igazgató - nem csak állást nyert, hanem milliókat is kapott (- Ócsa városa által)

Vihart kavaróan járta be a közösségi oldalakat a hír, miszerint Ócsa polgármestere a mögöttes képviselők támogatása mellett azonnali hatállyal megszüntette az Egressy Gábor szabadidőközpont igazgatójának, Jarábik Klára asszony munkaviszonyát a tavaly november 30.-i testületi ülést követően.

Az eset komoly városi visszhangot kapott, és a Fidesz helyi táborán belül is feszültségeket, valamint személyi ellentéteket okozott.

A kisvárosi református lelkész felesége vesztette el az állását a polgármesteri kezdeményezést követően úgy hogy arról az önkormányzati képviselőként és egyazon politikai csoportosuláshoz tartozó férj sem tudott előre. 


A sebtiben született döntés mögé azonban milliók kerültek, hogy elhallgattassák a sértett oldalt. A polgármester a vitatható döntéssel szembeni jogvita és jogorvoslás ehetőségét a közvagyonból fizetett "bánatpénzzel" igyekezett leapasztani. Ez bizony nem kis összegű fájdalomcsillapítás volt. A bajt orvosló összeg az igazgató asszony felmentés előtti díjazásának és járandóságainak megfelelő távolléti díj 12 havi összege. Ez úgy 5 milliót kóstált, amit a költségvetés dologi kiadásainak terhére egy összegű kifizetésként biztosították.

281/2016. (XI.30.) számú ÖK. Határozat
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) Hantos-Jarábik Klára (született Budapest, 19..., an.: ..., állandó lakcíme 2364 Ócsa, ..., szig. szám: ..., adóazonosító száma: ..., TAJ száma: ..., bankszámlaszám: ... mint Ócsa Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig határozott ideig fennálló munkaviszonyát –a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással - 2016. december 1. napjától azonnali hatállyal indokolás nélkül megszünteti.
2.) Hantos-Jarábik Klárát, azaz az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 2016.december 1. napjával visszahívja.
3.) Hantos-Jarábik Klára részére az Mt. 79. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az Mt.80. § (2) bekezdésében foglaltakra–a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapig egy összegben 12 havi távolléti díjának megfelelő összeget és egyéb járandóságait megfizeti, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja.
4.) megbízza a dr. Rim Ügyvédi Irodát, hogy az 1.)-3.) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges okiratokat készítse elő. A megbízás díja: 30.000 Ft, azaz Harmincezer forint, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére biztosítja.
5.)felhatalmazza a Polgármestert az 1.)-3.) pont szerint elkészített okiratok aláírására, továbbá a 4.) pontban foglalt megbízás aláírására és az ezekkel kapcsolatban felmerülő egyéb adminisztrációs feladatok ellátására

Vagyis ez a felmondás a város költségvetéséből került kifizetésre akkor, amikor Ócsán alapvető közfeladatokra sem jut ennyi.

A Hantos-Jarábik házaspár nem is fordult jogorvoslatért sehova, hiszen ez az összeg felért egy Lottó-nyereménnyel.

A pártkörökben sem ismeretlen pár nem is keseredett el annyira, mint akár egy volt FÉG-es dolgozó, aki korábban vesztette el kárpótlás nélkül a munkáját. Hantos-Jarábik nem esett depresszióba.

A nyereményből csendben átvészelte a telet. 

De nem tétlenül. 

Karácsony táján mindenki mással foglalkozott.

Klárika azonban tudatosan dolgozott, tervezgetett, s építkezett.

Február végén azonban megtört a csend és megérkezett a bejelentés.

 
És lám a híradás is.
 
  És végül a bemutatkozás is. 

Kedves Ferencvárosiak!

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy márciustól, mint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei vezetője szolgálhatom a kerület közösségének kulturális életét.

Januárban benyújtott pályázatomat Kodály Zoltán gondolataival kezdtem.

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Kultúránkat ápolni, szívvel és szeretettel megőrizni az elődeinktől ránk maradt értékeket mindannyiunk kötelessége. Mindemellett fontos az új utak keresése, hagyományok teremtése, a közösség építése.

Mindig is közel állt a szívemhez a véleményem szerint Európa és a világ egyik legcsodálatosabb városa, Budapest. Tanulmányaim egy jelentős részét a fővárosban folytattam, öt évig éltem Ferencvárosban. Nagyon szerettem ezt az időszakot.  A Ráday utca és környéke patinás épületeit, kávézóit, galériáit, a csodálatos templomokat, a Bakáts tér különleges hangulatát, a Pinceszínház előadásait, a Vásárcsarnok forgatagát, a Duna-parti sétákat. Visszagondolva jó érzés volt akkor, néhány évig, egy kicsit ferencvárosinak is érezni magamat.

Nagy öröm számomra, hogy az intézmény vezetőjeként most újra részese lehetek a kerület közösségi életének.

Ferencváros sokszínű adottságaival, történelmi múltjával, művelődéstörténeti értékeivel, hagyományaival különleges helyet foglal el Budapest kerületei között. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinek úgy kell kultúraközvetítő és teremtő tevékenységét ellátni, hogy az színvonalában továbbra is méltó legyen a kerülethez, hogy az intézmény falai között végzett közművelődési munka motorja, menedzsere, letéteményese legyen a kerület közösségi életének. Célom, hogy a következő években a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk a munkatársakkal valamennyi intézményegységben, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magas színvonalú, erős, kezdeményező, nyitott szemléletű intézményként szolgálja Ferencváros és a magyar közművelődés ügyét.

Bízom benne, hogy a jövőben munkámmal sokat tehetek Ferencvárosért, annak kulturális, közösségi életéért.

Hantos-Jarábik Klára igazgató

Mit lehet még ehhez hozzáfűzni? 

Ismét a szürke emberek az egyszerű munkások azok akik az elit összeférhetetlenségének az árát fizeti. Vagyis a munkás ócsai köznép állja mindezek szórakozásokat a városi kassza kulcsárnoka által. Ez pedig nem másban, mint abban az 5 millióban jelentkezik, amit az emberek jobb élete, illetve a  városi közterület fejlesztése helyett egymás jobblétére, vagy éppen kárpótlására fordítgatnak. Ez a pénz a közvagyon része volt, de magánkézbe került. Csupán a polgármester elhatározása, és az őt (ebben is) támogató képviselők határozati döntése okán.

Köszönjük Karcsi! Ismét jó voltál, és nagyot alkottál. 
Éppen csak csuklani nem hallottunk.  Kár.

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése