2015. március 3., kedd

Keresik az új igazgatót - pályázat a Halászy vezetésére ( - tavaszi szél)

"Ócsai Halászy Károly Általános Iskola-Intézményvezető" állás, munka lehetősége.
 Emberi Erőforrások Minisztere
                    
          pályázatot hirdet

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Intézményvezető                         
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

http://4.bp.blogspot.com/-XDqiVg0o-RA/UI_Oa9vQb0I/AAAAAAAAD7Y/kd4wjSK8JVY/s1600/DSCF7528.JPGA közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                                                                                            
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.01-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
                 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanyik Antalné nyújt, a 0629/795-209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
                
§         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015-06-19 , valamint a beosztás megnevezését: Ócsai Halászy Károly Általános Iskola-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.                

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Gyáli Tankerület címére megküldeni (2360 Gyál, Kőrösi út 54.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése